Število razpisanih mest

Vpis za šolsko leto 2019 / 2020


Gimnazija Ekonomski tehnik Predšolska vzgoja
Razpisano število mest 112 (4 oddelki) 56   (2 oddelka) 56   (2 oddelka)