VPIS 2023/24

VPIS 2023/24

REZULTATI DRUGEGA KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA (spodnje meje)

Gimnazija: 161 točk

Predšolska vzgoja: 126 točk

Ekonomski tehnik: 141/103 točk

 

Kandidati, katerih seštevek točk 7., 8. in 9. razreda je višji ali enaka od navedenega, boste sprejeti. 

 

******************************************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************************************

 

REZULTATI PRVEGA KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA (spodnje meje)

Gimnazija: 163 točk

Predšolska vzgoja: 120/92 točk

Ekonomski tehnik: 119 točk

 

Kandidati, katerih seštevek točk 7., 8. in 9. razreda je višji ali enaka od navedenega, boste sprejeti. 

 

Navodila za 2. krog vpisnega postopka najdete na tej povezavi. Obrazec za 2.krog boste dobili v šoli. Izpolnjenega vrnite po elektronski pošti do 23.6. do 12. ure. Seznam srednjih šol, ki imajo prosta mesta v drugem krogu najdete na tej povezavi, poiščite dokument Prosta mesta za drugi krog izbirnega postopka.  

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov najdete na tej povezavi

******************************************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************************************

25. 5. 2023 smo vsem devetošolkam in devetošolcem, ki kandidirajo za prosta mest na GSŠRM, po pošti poslali dopis z navodili o izvedbi 1. in 2. vpisnega kroga, ki jih najdete tudi na povezavah: vabilo GIM, vabilo PV, vabilo ET,  dodatne informacije.

Kandidati boste vse dokumente in informacije potrebne za vpis oddali spletno preko VPISNEGA OBRAZCA.

Rok za izpolnitev in oddajo obveznih prilog je 18. 6. 2023. Izpolnitev obrazca je pogoj, da lahko sprejetim kandidatom izdamo sklep o sprejemu in potrdila o vpisu.   

 

Vpis v vse programe bo potekal v dveh krogih. Prvi krog vpisa bo potekal v živo od ponedeljka, 19. 6. 2023 do srede, 21. 6. 2023, v skladu s terminom, ki ste ga prejeli v vabilu.

V tem času bodo kandidati, ki ne bodo sprejeti v 1. krogu, prejeli navodila za izvedbo 2. kroga vpisa.

Drugi krog vpisa bo potekal v petek, 30. 6. 2023.   

 

 

Navodila za izpolnitev vpisnega obrazca (rok za oddajo dokumentacije je 18. 6. 2023)

  1. Priporočamo izpolnjevanje na računalniku.
  1. Vpišite uporabniško ime in geslo, ki smo vam ga posredovali. Za vstop v obrazec je potrebna še EMŠO številka kandidata.
  1. V vpisnem obrazcu izpolnite vsa zahtevana polja in priložite priloge.
  1. Pred izpolnjevanjem vpisnega obrazca pripravite vse potrebne priloge, saj med izpolnjevanjem ne smete zapirati obrazca. 

 

  1. Priloge natančno izpolnite, natisnite in dajte v podpis staršem. Nato jih skenirajte ali dobro fotografirajte in shranite na svoj računalnik (dokumenti naj bodo v formatu jpg, jpeg ali png; največja dovoljena velikost posameznega dokumenta je 2MB; na telefonu lahko uporabite npr. aplikacijo CamScanner, Simple Scanner).
  1. Pred izpolnjevanjem vpisnega obrazca razmislite še o izbiri drugega tujega jezika (samo dijaki gimnazije), o izbiri inštrumenta (samo dijaki predšolske vzgoje) ter o sošolcu, s katerim  bi želeli biti skupaj v oddelku.

 

Za dodatne informacije se obrnite na šolsko svetovalno službo:

-          program gimnazije: dr. Erika Zabret, erika.zabret@gssrm.si, 01/830 32 10

-          program predšolske vzgoje in ekonomskega tehnika: Ema Antončič, ema.antoncic@gssrm.si, 01/830 32 13

 

Predpisi in rokovnik

Postopek vpisa v srednjo šolo ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole.

Terminsko razporeditev za prijavo in vpis v tekočem šolskem letu najdete na spletni strani MIZŠ  Vpis v srednjo šolo

Rokovnik za vpis v srednjo šolo se nahaja na povezavi ROKOVNIK