Šolska prehrana

Šola spodbuja zdrave življenjske navade, med katerimi je tudi redna in zdrava prehrana. Tako imajo dijaki na razpolago prostorno jedilnico in kuhinjo, ki pripravlja malice in kosila. V spremenjenih razmerah izvajanja pouka je prostor za malico v matičnih učilnicah, za dijake 4. letnikov pa v šolski jedilnici.

Malica poteka v glavnem odmoru: od 10.20 do 10.50. Kosilo je na voljo od 12.30 do 14.45. Jedilnica je odprta do 15. ure. 

 

Organizacijo prehrane v šolskem letu 2021/22 si lahko ogledate na povezavi Organizacija šolske prehrane.

V primeru, da dijak ali dijakinja potrebuje medicinsko utemeljeno dietno prehrano so navodila v priponki DIETA.
 

Organizator šolske prehrane je Pavel Škoberne. (pavel.skoberne@gssrm.si)


Sistem za prijavo malice - eAsistent

 

JEDILNIKI
Malica september  - 1., 2. in 3. letnik   Kosilo september
Malica oktober           Kosilo oktober
Malica november Kosilo november
Malica december Kosilo december
Malica januar Kosilo januar
Malica februar Kosilo februar

Malica marec

Kosilo marec
Malica april Kosilo april
Malica maj Kosilo maj
Malica junij Kosilo junij