Svet šole

Svet šole je organ šole, ki ga glede na ustanovitveni akt sestavljajo:

Predstavniki staršev:

 • Ksenija Strnad Kralj
 • Grega Cvirn
 • Raša Šömen

 

Predstavnika dijakov:

 • Tavita Mihajloska
 • Žan Gerič

 

Predstavniki ustanovitelja:

 • Barbara Jančar Rozman
 • Mihael Pavlinič
 • Mojca Škraba

 

Predstavniki šole:

 • Marjeta Kralj, predsednica Sveta šole
 • Tatjana Cvrtila Ložar, podpredsednica Sveta šole
 • dr. Erika Zabret
 • Nataša Hribar
 • Gabi Dernulovec

 

Pristojnosti Sveta šole so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja in Ustanovitvenem aktu GSŠRM Kamnik.