Razpisi

RAZPIS ZA ODDAJO ŠOLSKIH PROSTOROV V ŠOLSKEM LETU 2023/24

 

V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6035/16/2011/2 in v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) objavljamo razpis za oddajo šolskih prostorov v šolskem letu 2023/2024, in sicer:

  • veliko telovadnico,
  • malo telovadnico,
  • predavalnico,
  • učilnice,
  • jedilnico in
  • garderobo.

Na razpis se lahko prijavite do petka, 30. 6. 2023.

Vlogo z želenim terminom najema pošljite na e-naslov: gordana.gabric@gssrm.si.

Cene najema prostorov bodo usklajene in potrjene v mesecu septembru 2023 na seji Sveta šole. Najemne pogodbe bodo sklenjene za največ eno leto.