Predpisi

Za udeležence izobraževanja veljajo Šolska pravila Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so objavljena v šolski publikaciji in na spletni strani. V času posebnih razmer posebej opozarjamo na hišni red in ukrepe za varovanje zdravja. Prosimo, da jih dosledno upoštevate ter varujete zdravje sebe in drugih.

Naslednje posebno opozorilo velja Odloku o prepovedi kajenja, ki prepoveduje kajenje znotraj šolskih prostorov in v okolici, ter na prepoved uporabe mobilnih telefonov med predavanji in izpiti. Udeležence prosimo, da se tega dosledno držijo.