Kakovost

Izjava o kakovosti

Na podlagi 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) in 18. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, je Svet zavoda dne 28. 9. 2017 imenoval KOMISIJO ZA KAKOVOST v sestavi:

Strokovnih sodelavcev šole:

  • Andreja Sabati Šuster, predsednica
  • mag. Stanislava Polajžer, članica
  • dr. Erika Zabret, članica
  • Uroš Tomše, član.


Zunanjih članov, predstavnikov delodajalcev:

  • mag. Barbara Rozman Jančar,
  • Brigita Urbanija.


Staršev in dijakov: 

  • Simona Albiani, članica, predstavnica staršev
  • Gregor Parazajda, član, predstavnica Dijaške skupnosti


Na šoli načrtno spremljamo kakovost od leta 2001, ko smo se vključili v projekt POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki je potekal pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije od 2001 do 2003. V letu 2006–2007 smo sodelovali v projektu ESS (Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja/Svetovalci za kakovost). Sistematična skrb za kakovost in želja po novih znanjih in veščinah sta bili vodilo za vključitev v projekt UnisVET (Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju), ki se je izvajal v obdobju 2008–2012. Člani se na področju samoevalvacije in kakovosti priložnostno izobražujemo v okviru tematskih delavnic in izobraževanj za člane šolskih komisij, ki jih ponujajo pristojne institucije ter sledimo smernicam za implementacijo znanja o ugotavljanju, spremljanju, presojanju in zagotavljanju kakovosti na šoli v realno šolsko prakso.

LISTINA KAKOVOSTI GSŠRM Kamnik
Akcijski načrt za leto 2020_21