Dijaška skupnost

Dijaška skupnost GSŠRM Kamnik je posebna z zakonom predvidena skupnost, namenjena dijakom, ki zanje organizira obšolsko življenje in delo in obravnava vprašanja, pomembna za dijake in povezana z vzgojno-izobraževalnim programom, organizacijo in upravljanjem šole ter daje organom šole svoje predloge in mnenja. Sestavljajo jo dijaki, izvoljeni za predstavnike v svojih oddelčnih skupnostih.

 

Predsedstvo dijaške skupnosti v šolskem letu 2022/23 sestavljajo:

  • Predsednik Matic Hrabar
  • Podpredsednik za gimnazijo Aleksander Šuštar
  • Podpredsednica za strokovne smeri Pia Rihter
  • Predstavnik gimnazije v svetu šole Matic Hrabar
  • Predstavnica strokovnih smeri v svetu šole Iza Trunk

 

Mentorica dijaške skupnosti je Tatjana Cvrtila Ložar.

 

Dijaška skupnost sprejema, organizira in izvaja programe na naslednjih področjih:

  • povezovanje dijakov v šoli, mestu in državi,
  • sodelovanje dijakov pri načrtovanih dejavnostih šole,
  • varovanje pravic dijakov,
  • kulturno-umetniškem, športnem, zabavnem in izobraževalnem področju,
  • na drugih področjih, ki so v interesu dijakov.

 

Deluje preko parlamenta, predsedstva in projektnih skupin.

 

Statut in načrt dela

Statut DS GSŠRM Kamnik

 

Letni delovni načrt Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik za šolsko leto 2022/23

Poročilo o realizaciji LDN Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik za šolsko leto 2022/23

 

Predsedstvo

 

Parlament

Zapisnik 1. seje Parlamenta 20. 9. 2022

Zapisnik 2. seje Parlamenta 28. 10. 2022

Zapisnik 3. seje Parlamenta 29. 11. 2022

Zapisnik 4. seje Parlamenta 18. 1. 2023

Zapisnik 5. seje Parlamenta 27. 2. 2023

Zapisnik 6. seje Parlamenta 7. 4. 2023

Zapisnik 7. seje Parlamenta 18.5. 2023

 

Projektne skupine

 

Volilna komisija

Odlok o razpisu referenduma (šolski zvonec)

Glasovnica za referendum (šolski zvonec)

Zapisnik o rezultatu referenduma o šolskem zvoncu

Odlok o razpisu referenduma (šolska prehrana)

Glasovnica za referendum (šolska prehrana)

Zapisnik o rezultatu referenduma o šolski prehrani