Nagovor

 

  Spoštovani.

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik je šola s tradicijo, saj se je prva generacija dijakov vpisala že leta 1949. Dolgoletna tradicija zavoda je zagotovila, da je postal sodoben izobraževalni center za formalno ter neformalno izobraževanje za vseživljenjsko učenje lokalnega prebivalstva in je prepoznaven v slovenskem kot tudi v mednarodnem prostoru.

Danes šola izobražuje mlade v treh programih: gimnazija, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja.

Vse programe odlikuje pester in prožen učni program s splošnimi ter strokovnimi vsebinami, ki je prilagojen potrebam okolja ter gospodarstva na eni strani, na drugi strani pa se dijaki dobro pripravijo in uspešno vključujejo v programe višjih strokovnih šol, visoke strokovne in univerzitetne programe. Trudimo se postati najboljši, prepoznavati potrebe in zahteve družbe po znanju in spretnostih ter se nanje odzivati s kakovostnim izobraževanjem. Pri dijakih spodbujamo razvijanje strokovnosti, široke palete znanj ter seveda inovativnosti.

Da smo na pravi poti dokazuje kopica izvrstnih rezultatov, saj smo šola z nadpovprečnimi učnimi dosežki, poleg tega pa nas poznajo na številnih področjih in tekmovanjih, kjer se naši dijaki zapisujejo med zmago­valce.

Od velikih se pričakuje odločnost velikih dejanj, od izkušenih modra preudarnost, od vizionarjev pogum in vizija za prihodnost. V hitro spremenljivem okolju s številnimi izzivi pa je udejanjanje teh pričakovanj pravi podvig za vsakega med nami.