Krožki

Krožki

V okviru izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti se izvajajo tudi vsi krožki, ki jih na šoli organiziramo, če je za posamezno dejavnost dovolj zanimanja. Izvedba krožkov je objavljena po pregledu interesov in po dogovoru z mentorji oziroma vodji krožkov.

 

Napovedani krožki v šolskem letu:  KROŽKI

 

Izvedba krožkov bo odvisna tudi od same izvedbe pouka v živo ali na daljavo.