Krožki

Krožki

V okviru izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti se izvajajo tudi vsi krožki, ki jih na šoli organiziramo, če je za posamezno dejavnost dovolj zanimanja. Izvedba krožkov je objavljena po pregledu interesov in po dogovoru z mentorji oziroma vodji krožkov.

 

Napovedani krožki v šolskem letu 2020/2021:  KROŽKI 2020/2021

 

Izvedba krožkov bo odvisna tudi od same izvedbe pouka v živo ali na daljavo.