Varstvo osebnih podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE
Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela GSŠRM Kamnik obdeluje osebne podatke dijakov, staršev oz. zakonitih zastopnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani starša ali dijaka ali drugega posameznika.  (VEČ)

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v GSŠRM je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu povop@sckr.si

Starši, dijaki in drugi, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Brošuro o osebnih podatkih si lahko ogledate na povezavi TI ODLOČAŠ

 

Obvestilo posamezniku po 13. členu Splošne uredbe glede obdelave osebnih podatkov v videonadzornem sistemu