Splošna matura

Splošna matura

Aktualna obvestila za kandidate na splošni maturi ter koledar z izborom predmetov, ki jih izvajamo na GSŠRM.

Navodila, pravilnike, sklepe, izpitni red in drugo lahko poiščete na straneh Državnega izpitnega centra.

Nekaj splošnih informacij o maturi in izbiri maturitetnih predmetov v 2. letniku gimnazije je predstavljenih na naslednji povezavi.

Več informacij o splošni maturi lahko dobite pri tajnici ŠMK prof. Sonji Trškan (sonja.trskan@gssrm.si), ki je na voljo za pojasnila vsak ponedeljek ob 14.30.

Koledar splošne mature