Vpisni postopek in rokovnik vpisa

Rokovnik za vpis v srednjo šolo se nahaja na povezavi ROKOVNIK

 

Kandidati za vpis oddajo prijavnice na osnovni šoli, le te pa jih pošljejo na izbrano šolo do 2. 4. 2021.

 

Prijavnice za vpis v 1. letnik lahko pošljete po pošti na naslov Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg 41a, 1241 Kamnik ali po elektronski pošti na naslova šolske svetovalne službe, in sicer:

- za vpis v program GIMNAZIJE na naslov erika.zabret@gssrm.si

- za vpis v program PREDŠOLSKE VZGOJE ali EKONOMSKEGA TEHNIKA na naslov ema.antoncic@gssrm.si

 

Prijave lahko pošljete brez žiga osnovne šole in brez podpisa ravnatelja. Obrazec najdete na spletni strani eUprave na naslovu https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192.

 

Prenos prijavnice za vpis na drugo šolo ali drug izobraževalni program lahko izvedete do 22. 4. 2021. Postopek prenosa in obrazci so dosegljivi na spletni strani ministrstva na povezavi Prenos prijavnice.

 

V primeru vprašanj, pišite na elektronski naslov šolskih svetovalk Erike Zabret ali Eme Antončič.

 

Postopek vpisa v srednjo šolo ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole, terminsko razporeditev za prijavo in vpis pa najdete na spletni strani MIZŠ  Vpis v srednjo šolo.

V pravilniku je določen postopek v primeru omejitve vpisa in izbira kandidatov. Do omejitve vpisa pride v primeru, da se na določen program prijavi večje število kandidatov, kot je razpisanih mest.

Izbira kandidatov se na podlagi Sklepa o merilih za izbiro kandidatov opravi v dveh krogih. 

V prvem krogu se izbere kandidate za 90 % razpisanih mest. V drugem krogu lahko kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Točke, potrebne za vpis v primeru omejitve, se izračunajo na podlagi ocen iz osnovne šole, kot je določeno v tabeli Točke.