Vpisni postopek in rokovnik vpisa

Zaradi nastalih razmer si lahko na povezavi https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ pogledate obvestilo o objavi novega rokovnika za vpis v srednjo šolo in nov rokovnik!

 

Kandidati za vpis pošljete prijavnico za vpis na izbrano šolo do 11. 5. 2020.

 

Prijavnice za vpis v 1. letnik lahko pošljete po pošti na naslov Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg 41a, 1241 Kamnik ali po elektronski pošti na naslova šolske svetovalne službe, in sicer:

- za vpis v program GIMNAZIJE na naslov erika.zabret@gssrm.si

- za vpis v program PREDŠOLSKE VZGOJE ali EKONOMSKEGA TEHNIKA na naslov darinka.vrhovec@gssrm.si

 

Prijave lahko pošljete brez žiga osnovne šole in brez podpisa ravnatelja. Obrazec najdete na spletni strani eUprave na naslovu https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192.

 

Kandidati za vpis, ki ste prijavnice že oddali (na svojih osnovnih šolah ali ste jih poslali na srednjo šolo), vam jih ni potrebno pošiljati ponovno.

 

V primeru vprašanj, pišite na elektronski naslov šolskih svetovalk Erike Zabret ali Darinke Vrhovec.

 

Postopek vpisa v srednjo šolo ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole, terminsko razporeditev za prijavo in vpis pa najdete na spletni strani MIZŠ  Vpis v srednjo šolo.

V pravilniku je določen postopek v primeru omejitve vpisa in izbira kandidatov. Do omejitve vpisa pride v primeru, da se na določen program prijavi večje število kandidatov, kot je razpisanih mest.

Izbira kandidatov se na podlagi Sklepa o merilih za izbiro kandidatov opravi v dveh krogih. Zaradi razglasitve pandemije in spremenjenih razmer, je ministrstvo sprejelo odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja v tem šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo. Zato so na ministrstvu izdali Spremembo sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa, ki velja za vpis kandidatov za šolsko leto 2020/2021.

V prvem krogu se izbere kandidate za 90 % razpisanih mest. V drugem krogu lahko kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Točke, potrebne za vpis v primeru omejitve, se izračunajo na podlagi ocen iz osnovne šole, kot je določeno v tabeli Točke.