Vpisni postopek in rokovnik vpisa

Postopek vpisa v srednjo šolo ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole.

Terminsko razporeditev za prijavo in vpis v tekočem šolskem letu najdete na spletni strani MVI  Vpis v srednjo šolo

Rokovnik za vpis v srednjo šolo se nahaja na povezavi ROKOVNIK

 

Kandidati za vpis v 1. letnik praviloma oddajo prijavnice na osnovni šoli, le-te pa jih pošljejo na izbrano srednjo šolo do 2. 4. 2024.

Prijavnice za vpis v 1. letnik lahko kandidati pošljejo tudi sami po pošti na naslov Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg 41a, 1241 Kamnik ali po elektronski pošti na naslova šolske svetovalne službe, in sicer:

- za vpis v program GIMNAZIJE na naslov erika.zabret@gssrm.si

- za vpis v program PREDŠOLSKE VZGOJE ali EKONOMSKEGA TEHNIKA na naslov ema.antoncic@gssrm.si

 

Prenos prijavnice za vpis na drugo šolo ali drug izobraževalni program lahko izvedete do 23. 4. 2024.

Opis postopka prenosa in obrazci so dosegljivi na spletni strani ministrstva Vpis v srednjo šolo.

 

V primeru, da se na posamezni program prijavi več kandidatov, kot je razpisanih prostih mest, govorimo o omejitvi vpisa

Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih. 
V prvem krogu se izbere kandidate za 90 % razpisanih mest. V drugem krogu lahko kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov. Prijavnica za drugi krog izbirnega postopka se nahaja na tej povezavi

Točke, potrebne za vpis v primeru omejitve, se izračunajo na podlagi ocen iz osnovne šole, kot je določeno v tabeli Točke.

 

V primeru vprašanj, pišite na elektronski naslov šolskih svetovalk Erike Zabret ali Ema Antončič.