Kontakti

Karmen Belina
administratorka
telefon
01 830 32 12
e-pošta
uradne ure
10.30 – 13.30
Nina Žnidar
tajnica
telefon
01 830 32 11
e-pošta
uradne ure
10.30 – 13.30
dr. Branislav Rauter
ravnatelj
telefon
01 830 32 14
uradne ure
9.00 - 13.00 (po dogovoru)
Pavel Škoberne
pomočnik ravnatelja
telefon
041 935 939
mag. Mateja Zukanovič
pomočnica ravnatelja
telefon
01 830 32 15
uradne ure
9.00 - 13.00 (po dogovoru)
Vitka Voljč
pomočnica ravnatelja
telefon
01 830 32 24
Ema Antončič
ekonomski tehnik in predšolska vzgoja
telefon
01 830 32 13
uradne ure
pon.: 10.00 – 14.00; tor.: 7.00 – 10.00; sre.: 12.00 – 15.00, čet. in pet.: 8.00 – 12.00
dr. Erika Zabret
gimnazija
telefon
01 830 32 10
uradne ure
pon.: 13.00 – 15.00, tor., sre.: 10.00 – 14.00, čet., pet.: 8.00 – 12.00
Sabina Burkeljca
preventivni programi, 1. A oddelek
telefon
030 426 020
uradne ure
pon, čet: 10.00 - 14.00; tor: 12.00 - 15.00; sre, pet: 8.00 - 12.00 (kabinet 25)
Cilka Kovačič
knjigovodkinja
telefon
01 830 32 15
uradne ure
10.30 - 13.30
Mojca Krevs
knjižničarka
telefon
01 830 32 23
uradne ure
8.00 – 14.00
Katja Balantič
knjižničarka
telefon
01 830 32 23
uradne ure
8.00 – 14.00
Andreja Sabati Šuster
vodja izobraževanja odraslih
telefon
01 830 32 28
uradne ure
tor.: 10.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00 / čet.: 10.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00
Karmen Belina
administratorka
telefon
01 830 32 12
Matej Košir
vodja kuhinje
telefon
01 830 32 19
e-pošta
uradne ure
11.00 - 13.00
Pavel Škoberne
organizator šolske prehrane
telefon
01 830 32 12
uradne ure
8.00 – 14.00
Zbornica
telefon
01 830 32 16
Antončič Ema
strokovni predmeti
Balantič Katja
angleščina
Bergant Stanka
matematika
Blatnik Nadja
likovna umetnost, umetnostna zgodovina, slovenščina
Capuder Mermal Renata
kemija, naravoslovje za otroke
Capuder Mermal Renata
kemija, naravoslovje za otroke
Černeha Oliva
ustvarjalno izražanje, glasba
Cvrtila Ložar Tatjana
angleščina
Dernulovec Gabi
kemija, kemija v našem vsakdanu
Fabjan Vesna
slovenščina
Gere Marija
nemščina, ustvarjalno izražanje
Gregorič Gabrijela
informatika, znakovno sporazumevanje z malčki, multimedija v poslovanju
Grm Žan
zgodovina
e-pošta
Hladnik mag. Alenka
filozofija, psihologija
Hribar Nataša
slovenščina
Ilibašić Mateja
italijanščina, sociologija
Jagodič Saša
ekonomski strokovni moduli
Jamšek Kristina
slovenščina
Janežič Marta
angleščina, francoščina
Jelić Bizjak Nina
sociologija
Jeras Cirila
biologija
Juhart Katarina
športna vzgoja, ustvarjalno izražanje – ples, šport za otroke
Juhart Matej
športna vzgoja
Kajan Aida
ekonomski strokovni moduli
Kavka Dušan
matematika
Kepic Daša
ustvarjalno izražanje
Kimovec Franci
ekonomski strokovni moduli, pravo
Klemenčič Janez
informatika, multimedija v poslovanju, fizika
Kožlakar Rafaela
kemija
Kralj Marjeta
zgodovina, slovenščina, ustvarjalno izražanje
Krapš Ksenija
matematika
Krevs Mojca
igre za otroke, varno in zdravo okolje
Kušar Vincenc
informatika, multimedija v poslovanju
Kušar Andreja
angleščina, nemščina
Lukan Alenka
športna vzgoja
Mandeljc Milan
angleščina, ruščina
Mlakar Damjan
vzdrževalec učne tehnologije
Mrak Irja
matematika, matematika za otroke
Ogrin Barbara
športna vzgoja
Pavlinič Tanja
matematika
Pavlović Cvrtila Nataša
slovenščina
Perhavec Suzana
fizika
Pertot Tomažič Jana
Slovenščina
Petkovšek Špela
športna vzgoja
Pikelj Grobelnik Klavdija
ekonomski strokovni moduli, znakovno sporazumevanje z malčki
Pirš Viktorija
ekonomski strokovni moduli
Polajžer mag. Stanislava
geografija, zgodovina
Potočnik Uršula
geografija
Potočnik Žan
ekonomski strokovni moduli
Rakef Vesna
Likovna umetnost, ustvarjalno izražanje
Repanšek Žiga
športna vzgoja
Resman Jana
biologija
Rudolf Katarina
psihologija, razvoj in učenje predšolskega otroka
Rustja Turniški Sara
ustvarjalno izražanje, glasba, umetnost
Sabati Šuster Andreja
vodja izobraževanja odraslih
Schlegel Andrej
likovna umetnost, ustvarjalno izražanje
Škoberne Pavel
psihologija, veščine sporazumevanja
Smolnikar Matic
ustvarjalno izražanje, umetnost
Stele Kralj Brigita
nemščina, jezikovno izražanje otrok
Strehar Marko
laborant fizike in kemije
Šturm Maja
slovenščina
Švraka Marija
nemščina
Tominc Katja
glasba
Tomše Uroš
učitelj informatike
Trškan mag. Sonja
geografija
Vidmar Irena
matematika
Vlašič Vilfan Valerija
ekonomski strokovni moduli
Voljč Vitka
ekonomski strokovni moduli
Vrankar Lojze
fizika
Vresnik Ožbej
zgodovina
Vrhovnik Vera
biologija
Zabret dr. Erika
psihologija
Zabret Marta
matematika
Zabrič Majda
laborantka biologije in kemije
Žavbi Tanja Jana
Slovenščina
Zore Rok
športna vzgoja
Zorman Tatjana
slovenščina, kurikulum oddelka v vrtcu, pedagogika in pedagoški pristopi v predš. obdobju
Žumer Ines
angleščina