Predšolska vzgoja

Predšolska vzgoja

Program predšolske vzgoje omogoča pridobitev poklica vzgojitelj-ica predšolskih otrok in je zanimiv za vse tiste, ki jih veseli delo z otroki ter se želijo zaposliti kot vzgojitelji-ce predšolskih otrok v vrtcih.

Izvedbo programa smo zasnovali ustvarjalno, pestro in zanimivo, kar dijakom omogoča izoblikovanje kar najbolj celovite osebnosti, ki bo kos nalogam in izzivom pri tako pomembnem ter zahtevnem delu, kot je vzgoja otrok v predšolskem obdobju.

VPIS V PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA
Poudarek programa Predšolska vzgoja je na pridobivanju teoretičnega in praktičnega znanja, ki omogoča, da dijakinje in dijaki razvijejo strokovnost, veščine  in spretnosti za uspešno delo. Ves čas šolanja sledijo novostim na svojem področju, hkrati pa razvijajo ustvarjalnost, kreativnost in občutek za estetiko ter neizmerne pedagoške možnosti, ki jih ponuja igra. Pri tem ne smemo pozabiti na pomen ustrezne komunikacije s skupino, posameznimi otroki in seveda s starši. Potrebne izkušnje pridobivajo neposredno v vrtcu s praktičnim usposabljanjem pod strokovnim vodstvom.

 

 

 

GROBI KURIKUL

FINI KURIKUL

 

NOZ 1.letnik

NOZ 2.letnik

NOZ 3.letnik

NOZ 4.letnik

 

KATALOG ZNANJA PRU

KATALOG ZNANJA ZSM