Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost

Dijaki se lahko vključujejo v naslednje oblike raziskovalnega dela:

  • priprava raziskovalnih nalog, s katerimi sodelujejo na državnem  srečanju Gibanje znanost mladini (vodja Ožbej Vresnik) v okviru mladih raziskovalcev),
  • priprava raziskovalnih nalog v okviru mednarodnih tekmovanj mladih raziskovalcev MEF School v Istanbulu (vodja Renata Capuder Mermal),
  • raziskovalne naloge, ki jih bodo dijaki izdelali pri nekaterih predmetih (ITS 2. letnik),
  • sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami,
  • udeležba na tekmovanjih iz raziskovalnih nalog v zasebnem sektorju (podjetja),
  • sodelovanje v projektu SKOZ (raziskovalne naloge na Inštitutu Jožef Stefan in na Kemijskem inštitutu),
  • sodelovanje na natečaju društva SINAPSA (slovensko društvo za nevroznanost).

 

Dijake bodo pri delu vodili strokovno usposobljeni mentorji (učitelji) in zunanji mentorji.

Raziskovalno dejavnost na šoli koordinira Jana Resman.

Delo raziskovalne dejavnosti obsega strokovno raziskovalno delo, inovacije vseh  vrst, strokovno publicistiko, pomoč pri raziskovalnem delu, sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in podjetji ter tekmovanja mladih raziskovalcev.

Viri financiranja raziskovalne enote so predvsem: sredstva sponzorjev, sredstva ministrstva za te namene, sredstva raziskovalnih organizacij, donatorska sredstva, sredstva s prodajo storitev.