Učitelji/razredniki

 

 

 

 

 

Vsi učitelji na GSŠRM

Razredniki in njihovi namestniki
 

 

Priimek in ime predmet e-naslov
Antončič Ema strokovni predmeti ema.antoncic@gssrm.si
Balantič Katja angleščina, interdisciplinarni tematski sklop katja.balantic@gssrm.si
Barba Antonija nemščina, projektno ustvarjanje antonija.barba@gssrm.si
Bergant Stanka matematika, matematika za otroke stanka.bergant@gssrm.si
Blatnik Nadja umetnostna zgodovina, likovna umetnost, slovenščina, interdisciplinarni tematski sklop nadja.blatnik@gssrm.si
Capuder Mermal Renata kemija, interdisciplinarni tematski sklop, naravoslovje za otroke renata.capuder.m@gssrm.si
Cvrtila Ložar Tatjana angleščina tatjana.cvrtila.lozar@gssrm.si
Černeha Oliva glasba, ustvarjalno izražanje - inštrument oliva.cerneha@gssrm.si
Dernulovec Gabi kemija, biologija, naravoslovje za otroke gabi.dernulovec@gssrm.si
Drolc Sara slovenščina sara.drolc@gssrm.si
Fabjan Vesna slovenščina vesna.fabjan@gssrm.si
Gere Marija nemščina marija.gere@gssrm.si
Gregorič Gabrijela multimedija v poslovanju, inform.komunik.tehnol., projektno ustvarjanje, znakovno sporazumevanje gabrijela.gregoric@gssrm.si
Grm Žan zgodovina zan.grm@gssrm.si
Hladnik Alenka filozofija, psihologija, interdisciplinarni tematski sklop alenka.hladnik@gssrm.si
Hribar Nataša slovenščina natasa.hribar@gssrm.si
Ilibašič Mateja italijanščina, sociologija mateja.ilibasic@gssrm.si
Jagodič Saša ekonomski strokovni moduli sasa.jagodic@gssrm.si
Jamšek Kristina slovenščina kristina.jamsek@gssrm.si
Janežič Marta angleščina marta.janezic@gssrm.si
Jelič Bizjak Nina sociologija nina.jelic@gssrm.si
Jeras Cirila biologija cirila.jeras@gssrm.si
Jereb Peter matematika peter.jereb@gssrm.si
Juhart Katarina športna vzgoja, igre za otroke,ustvarjalno izražanje otrok katarina.juhart@gssrm.s
Juhart Matej športna vzgoja m.juhart@gssrm.si
Kavka Dušan matematika dusan.kavka@gssrm.si
Kepic Daša ustvarjalno izražanja - inštrument, ustvarjalno izražanje - glasba dasa.arhar@gssrm.si
Kimovec Franci sodobno gospodarstvo, poslovanje podjetij, delovanje upravnih organov franci.kimovec@gssrm.si
Klemenčič Janez informatika, multimedija v poslovanju, poslovni projekti, informacijsko komunik.tehnologija janez.klemencic@gssrm.si
Kožlakar Rafaela kemija rafaela.kozlakar@gssrm.si
Kralj Marjeta zgodovina, slovenščina, ustvarjalno izražanje - jezikovno, družboslovje za otroke marjeta.kralj@gssrm.si
Krapš Ksenija matematika ksenija.kraps@gssrm.si
Krevs Mojca varno in zdravo okolje mojca.krevs@gssrm.si
Kušar Andreja angleščina andreja.kusar@gssrm.si
Kušar Vinko informatika, multimedija v poslovanju vinko.kusar@gssrm.si
Lukan Alenka športna vzgoja alenka.lukan@gssrm.si
Majdič Kočar Marjana geografija marjana.majdic@gssrm.si
Mandeljc Milan angleščina, interdisciplinarni tematski sklop milan.mandeljc@gssrm.si
Mrak Irja matematika, matematika za otroke irja.mrak@gssrm.si
Novak Tadej matematika tadej.novak@gssrm.si
Ogrin Barbara športna vzgoja barbara.ogrin@gssrm.si
Pavlinič Tanja matematika tanja.pavlinic@gssrm.si
Pavlović Cvrtila Nataša slovenščina, ustvarjalno izražanje otrok - jezikovno natasa.pavlovic-cvrtila@gssrm.si
Perhavec Suzana fizika, interdisciplinarni tematski sklop suzana.perhavec@gssrm.si
Pertot Tomažič Jana slovenščina jana.pertot@gssrm.si
Petkovšek Špela športna vzgoja spela.petkovsek@guest.arnes.si
Pikelj Grobelnik Klavdija ekonomika poslovanja, znakovno sporazumevanje, projektno ustvarjanje, poslovanje podjetij klavdija.pikelj@gssrm.si
Pirš Viktorija bančno poslovanje, ekonomika poslovanja, poslovno komuniciranje z bontonom, poslovanje podjetij viktorija.pirs@gssrm.si
Polajžer Stanislava geografija, zgodovina stanislava.polajzer@gssrm.si
Potočnik Uršula geografija, interdisciplinarni tematski sklop ursula.dacic@gssrm.si
Potočnik Žan sodobno gospodarstvo, poslovanje podjetij, delovanje upravnih organov zan.potocnik@gssrm.si
Rakef Vesna Likovna umetnost, ustvarjalno izražanje vesna.rakef@gssrm.si
Repanšek Saša športna vzgoja sasa.repansek@gssrm.si
Repanšek Žiga športna vzgoja ziga.repansek@gssrm.si
Resman Jana biologija, interdisciplinarni tematski sklop jana.resman@gssrm.si
Rudolf Katarina psihologija, razvoj in učenje predšolskega otroka, interdisciplinarni tematski sklop katarina.rudolf@gssrm.si
Rustja Turniški Sara umetnost, ustvarjalno izražanje - inštrument sara.rustja-turniski@gssrm.si
Sabati Šuster Andreja interdisciplinarni tematski sklop andreja.sabati@gssrm.si
Schlegel Andreja ustvarjalno izražanje - likovno, umetnost andrej.schlegel@gssrm.si
Smolnikar Matic ustvarjalno izražanje matic.smolnikar@gssrm.si
Stele Kralj Brigita nemščina, jezikovno izražanje otrok brigita.stele@gssrm.si
Sušnik Ajda ustvarjalno izražanje, glasba, umetnost ajda.susnik@gssrm.si
Škoberne Pavel psihologija, veščine sporazumevanja pavel.skoberne@gssrm.si
Šturm Maja slovenščina maja.sturm@gssrm.si
Švraka Marija nemščina, projektno ustvarjanje marija.svraka@gssrm.si
Tominc Katja ustvarjalno izražanje - inštrument katja.tominc@gssrm.si
Tomše Uroš multimedija v poslovanju, poslovni projekti uros.tomse@gssrm.si
Trškan Sonja geografija, interdisciplinarni tematski sklop sonja.trskan@gssrm.si
Vlašič Vilfan Valerija sodobno gospodarstvo, ekonomija, finančno poslovanje valerija.vilfan@gssrm.si
Voljč Vitka poslovanje podjetij, poslovni projekti, neposredno trženje, ekonomika poslovanja, materialno knjigovodstvo vitka.voljc@gssrm.si
Vrankar Lojze fizika, interdisciplinarni tematski sklop lojze.vrankar@gssrm.si
Vresnik Ožbej zgodovina, interdisciplinarni tematski sklop ozbej.vresnik@gssrm.si
Vrhovnik Vera biologija vera.vrhovnik@guest.arnes.si
Zabret Marta matematika marta.zabret@gssrm.si
Zore Rok športna vzgoja rok.zore@gssrm.si
Zorman Tatjana slovenščina, kurikulum oddelka v vrtcu, pedagogika in pedagoški pristopi v predš. obdobju tatjana.zorman@gssrm.si
Zukanovič Mateja družboslovje za otroke mateja.zukanovic@gssrm.si
Žavbi Tanja Jana slovenščina tanjajana.zavbi@gmail.com
Žumer Ines angleščina ines.zumer@gssrm.si
Vsi učitelji

 

 

Razredniki in njihovi namestniki

oddelek

RAZREDNIK

NAMESTNIK

1. A

Žan GRM

Marija ŠVRAKA

1. B

Ožbej VRESNIK

Nataša HRIBAR

1. C

Tatjana CVRTILA LOŽAR

Brigita STELE KRALJ

1. Č

Nadja BLATNIK

Renata CAPUDER MERMAL

1. D

Viktorija PIRŠ  

Uroš TOMŠE

1. E

Gabi DERNULOVEC

Stanislava POLAJŽER

1. F

Andreja KUŠAR

Ema ANTONČIČ/Katarina JUHART

1. G

Kristina JAMŠEK

Tatjana CVRTILA LOŽAR

 

 

 

2. A

Ines ŽUMER

Ožbej VRESNIK

2. B

Cirila JERAS

Lojze VRANKAR

2. C

Katja BALANTIČ

Žan GRM

2. Č

Jana RESMAN

Suzana PERHAVEC

2. D

Žan POTOČNIK  

Klavdija PIKELJ GROBELNIK

2. E

Tanja Jana ŽAVBI

Marta JANEŽIČ

2. F

Nataša PAVLOVIĆ CVRTILA

Marjeta KRALJ

2. G

Marta JANEŽIČ

Ksenija KRAPŠ

 

 

 

3. A

Dušan KAVKA

Rafaela KOŽLAKAR

3. B

Sonja TRŠKAN

Jana RESMAN

3. C

Brigita STELE KRALJ

Ines ŽUMER

3. Č

Tatjana ZORMAN

Cirila JERAS

3. D

Irja MRAK

Marija GERE

3. E

Klavdija PIKELJ GROBELNIK

Mateja Ilibašič

3. F

Jana PERTOT TOMAŽIČ

Tanja PAVLINIČ

3. G

Vesna FABJAN

Irja MRAK

 

 

 

4. A

Lojze VRANKAR

Dušan KAVKA

4. B

Marija ŠVRAKA

Marta ZABRET

4. C

Milan MANDELJC

Alenka HLADNIK

4. Č

Marjana MAJDIČ KOČAR

Tatjana ZORMAN

4. D

Marija GERE

Nataša PAVLOVIĆ CVRTILA

4. E

Ksenija KRAPŠ

Vitka VOLJČ

4. F

Barbara OGRIN

Krevs MOJCA

4. G

Marjeta KRALJ

Vesna FABJAN

 

 

 

MT

Valerija VLAŠIČ VILFAN

Stanislava POLAJŽER