Vpisni postopek

Vpisni postopek

POTEK vpisa na fakulteto:
Vpisni postopek in pomembne informacije si lahko ogledate v predstavitvi  Vpis na fakultete

Datumi pomembni za vpis so predstavljeni v ROKOVNIKU ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2023/24

  • RAZPIS ZA VPIS konec januarja: fakultete razpišejo število vpisnih mest za dijake - povezava na stran Ministrstva
  • INFORMATIVNI DAN  (17. in 18. februar)
  • 1. PRIJAVA za vpis - (od 17. februarja do 20. marca 2023)
  • 2. PRIJAVA za vpis - (od 21. do 25. avgusta 2023)

 

1. PRIJAVA ZA VPIS: 

- dijaki lahko izberejo 3 študijske namere.

Če število prijav za več kot 10 % presega število razpisanih mest, fakultete omejijo vpis.

Ob omejitvi se upoštevajo določeni kriteriji za izbiro. Običajen kriterij (na večini fakultet) je:

  • 60 % prinese rezultat na maturi (34 točk na maturi),
  • 40 % pa splošni uspeh v 3. in 4. letniku  (2 x odličen uspeh).


Določeni študijski programi pri izbiri upoštevajo še dodatne kriterije, npr. ocena enega ali več predmetov na maturi, posamezne ocene v 3. in 4. letniku, preizkus nadarjenosti ali sposobnosti itd.

Število prijav in omejitve v 1. in 2. prijavnem roku v preteklih študijskih letih si lahko ogledate na naslednji povezavi:
Prijave in omejitve v preteklih letih

Tabelo z zbranimi podatki o omejitvah (minimumih) v preteklih študijskih letih si lahko ogledate na povezavi:
MINIMUMI v preteklih letih

Primeri izračuna omejitev in tabeli za pretvorbo ocen mature in splošnega uspeha v 3. in 4. letniku.

 

Spremembe vpisnih pogojev na Univerzi v Ljubljani za študijsko leto 23/24.

Vpisni pogoji za vpis na Univerzo na Primorskem v študijskem letu 23/24.

 

2. PRIJAVA ZA VPIS:

konec avgusta na programe, ki imajo še prosta mesta -  3  študijske namere. 

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati:

  • ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku,
  • ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov,
  • ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega izpisali.


Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok so konec avgusta objavljeni na spletnem portalu eVŠ.

 

Kako se je odvijal vpis v preteklih letih na študijske programe Univerze v Ljubljani si oglejte v Predstavitvi trendov vpisa.