Svet staršev

Za uresničevanje interesov staršev je na šoli oblikovan Svet staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih. Predsednik Sveta staršev gimnazijskih programov je Aleš Škorjanc. Predsednik Sveta staršev strokovnih programov pa je Aleksander Uršič.