Erasmus+ KA2

Press conference in Kamnik / Tiskovna konferenca v Kamniku

Description of the press conference of the project ITTP-21CS in Kamnik in March 2019 | Zapis tiskovne konference projekta ITTP-21CS marca 2019 v Kamniku

Preberi več

Erasmus+ KA229 ITTP-21CS 2018 - 2020

Povzetek projekta strateškega partnerstva med šolami Integrating Technology in the Teaching Process, path towards building 21st Century Skills - Vključevanje tehnologij v učni proces za razvijanje spretnosti 21. stoletja:

Preberi več