Erasmus+ KA229 ITTP-21CS 2018 - 2021

Povzetek projekta strateškega partnerstva med šolami Integrating Technology in the Teaching Process, path towards building 21st Century Skills - Vključevanje tehnologij v učni proces za razvijanje spretnosti 21. stoletja:

Sodelujoče partnerske šole:

 

Dandanes živimo v digitalni resničnosti, saj vsakodnevno uporabljamo internet stvari IoT, internet vsega IoE, shranjevanje v oblaku in umetno inteligenco v procesu odločanja, še posebej pri globokem učenju. To dejstvo ključno vpliva tako na gospodarsko kot družbeno življenje.

 

Nova oprema in tehnologije se hitro razvijajo in ustvarjajo nove zapise podatkov, nova digitalna orodja. Današnja mladina za delo z raznolikimi informacijskimi orodji potrebuje precej več spretnosti in sposobnosti kot nekoč. Mnogi so aktivni na področjih, ki nekaj let nazaj sploh niso obstajala.

Organizacija tradicionalnega učnega procesa s frontalno komunikacijo učitelja z dijakom z uporabo table in krede, individualno učenje z memoriranjem, preverjanje na osnovi reprodukcije znanja so preživete in precej neučinkovite oblike.

Cilji projekta so:


  • oceniti trenutno stanje stopnje uporabe IKT pri poučevanju v partnerskih šolah z uporabo orodja, ki vključuje Zrelostni model inovacij (IMM);

  • poiskati in spoznati programske in tehnološke rešitve za uporabo pri poučevanju, učenju in preverjanju za doseganje spretnosti v realnosti 21. stoletja, s predstavitvijo naprav in tehnologij, problemov medsebojnega delovanja, delujočih lokalno ali v spletu, od brezplačnih do preizusnih in komercialnih;

  • vpeljati IKT za doseganje spretnosti 21. stoletja z razvojem izbirnega šolskega kurikula, ki poudarja transdisciplinarnost na področju varovanja okolja s horizontalnim vključevanjem kemijskih in bioloških znanj.


Vse partnerske šole so srednje strokovne in jih povezuje preučevanje področja naravnih virov in sodelovanje dijakov, starih 16 – 17 let.

Učitelji okolja, kemije, biologije in informatike bodo v mešanih skupinah izvedli več študij o pomembnosti spretnosti uporabe IKT v 21. stoletju, ocenili stopnjo vključevanja IKT, predstavili primere uporabe tehnologij, kot so pametna televizija, tablica, pametni telefon, pametna plošča, video projektor in medsebojno povezovanje teh naprav. Digitalna orodja bodo glede na fukcionalnost razvrščena v skupine, kot so komunikacija, interaktivno sodelovanje, izdelava miselnih vzorcev, raziskovanje, oblikovanje, simulacija, testiranje in vključena v osnutek transdisciplinarnega kurikula z vključevanjem IKT. Pridobljene izkušnje in priporočila za uporabo bodo vključena v Vodič Good Practice Guide on ICT Implementation in Transdisciplinary Teaching of Optional Curricula.