Osnovni in obnovitveni jezikovni tečaji

ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, FRANCOŠČINA, RUŠČINA

Z dolgoletnimi izkušnjami in visoko usposobljenimi predavatelji izvajamo tečaje naslednjih JEZIKOV:

 •     angleščina
 •     nemščina
 •     italijanščina
 •     francoščina
 •     ruščina


OBLIKE TEČAJEV IN TRAJANJE:

 •     STOPENJSKI (1. do 5. stopnja), 45 in 90 ur
 •     OBNOVITVENI, 30 ali 45 ur
 •     KONVERZACIJSKI, 30 ur


ŠTEVILO TEČAJNIKOV V POSAMEZNI SKUPINI:

 •     stopenjski tečaji 6 do 12 tečajnikov
 •     obnovitveni tečaji 6 do 12 tečajnikov
 •     konverzacijski tečaji 5 do 8 tečajnikov


VPIS in CENE:
Vpis in informacije od septembra naprej v pisarni izobraževanja odraslih (01-830-32-28). Cene tečajev so določene s cenikom. Cene vključujejo davek in veljajo za posameznega udeleženca na tečaju v naših prostorih. Tečaje izvajamo, če je za posameznega prijavljeno ustrezno (dogovorjeno) število udeležencev. Ceno za zaključene skupine pri nas ali pri naročniku oblikujemo v dogovoru z naročnikom. V tem primeru lahko število ur in vsebino prilagodimo potrebam in željam naročnika.

OPIS PROGRAMOV:
STOPENJSKI TEČAJI:

Sistematično so razdeljeni od 1.(začetne) stopnje do 5., to je najvišje stopnje pred konverzacijsko, ki tečajnika pripravi na izpit iz aktivnega znanja ali drugih mednarodnih izpitov.

1. STOPNJA:

To je začetni tečaj in je namenjen udeležencev brez predznanja. V tečaju si pridobijo osnove slovnice in besednega zaklada, kar omogoča komuniciranje v preprostih situacijah. Izbrali smo učbenike in program, ki poudarja praktičnost. Tečajniki se že na samem začetku soočajo s konkretnimi situacijami, prisiljeni so, da se pogovarjajo med seboj in z učiteljem ter tako spoznavajo nov jezik in s tem kulturo narodov, ki ta jezik govorijo. Tečaj traja 45 ali 90 izobraževalnih ur.

2., 3., 4. in 5. STOPNJA:

Tečajniki postopno osvajajo in razširjajo svoja slovnična znanja in besedni zaklad. Pridobljeno znanje nekako ustreza srednješolski jezikovni izobrazbi. Poudarek je na ustnem komuniciranju, pri tem pa seveda ne zanemarjamo tudi pisnega izražanja in zapletenejših slovničnih struktur. Tečaj traja 45 ali 90 izobraževalnih ur.

OBNOVITVENI TEČAJ:

Namenjen je vsem, ki želijo sistematično in izčrpno obnoviti slovnico. Je odlična priprava na izpit Certificate in English ter za izpit iz aktivnega znanja nemščine ali angleščine. Tečaj traja 30 izobraževalnih ur.

KONVERZACIJSKI TEČAJ:

To je najvišja stopnja jezikovnega izobraževanja. Ob tuji strokovni literaturi, izbranih besedilih iz časopisov, literarnih del, televizijskih in radijskih oddaj izpopolnjujemo znanje pogovorne, poslovne, tehnične in druge angleščine ali nemščine. Tečaj vodijo tujci. Tečaj traja 30 izobraževalnih ur.