Razredniki

RAZREDNIKI IN NJIHOVI NAMESTNIKI v šolskem letu 2019/2020

oddelek RAZREDNIK NAMESTNIK
1. A Lojze VRANKAR
Antonija BARBA
1. B Marija ŠVRAKA Nadja BLATNIK
1. C Milan MANDELJC Dušan KAVKA
1. Č Uršula DAČIĆ Suzana PERHAVEC
1. D Marija GERE Franci KIMOVEC
1. EKsenija KrapšValerija VLAŠIČ VILFAN
1. F Barbara OGRIN
Andreja KUŠAR
1. G Marjeta KRALJ
Irja MRAK
2. A Rafaela KOŽLAKAR
Lojze VRANKAR
2. B Renata CAPUDER MERMAL
Nataša HRIBAR
2. C Tatjana CVRTILA LOŽAR
Jana RESMAN
2. Č Ožbej VRESNIK
Nadja BLATNIK
2. D Viktorija PIRŠ
Vesna FABJAN
2. F Andreja KUŠAR
Stanislava POLAJŽER
2. G Irja MRAK
Marjeta KRALJ
3. A Melita PREZELJ
Antonija BARBA
3. B Katja BALANTIČ
Suzana PERHAVEC
3. C Tanja PAVLINIČ
Maja ŠTURM
3. Č Marta JANEŽIČ
Cirila JERAS
3. D Suzana ANDOLJŠEK
Marija GERE
3. F Alenka LUKAN
Marta JANEŽIČ
3. G Katarina JUHART
Katarina RUDOLF
4. A Marta ZABRET
Brigita STELE KRALJ
4. B Sonja TRŠKAN
Dušan KAVKA
4. C Ines ŽUMER
Stanislava ŽIDAN
4. Č Tatjana ZORMAN
Stanislava POLAJŽER
4. D Maja ŠTURM
Suzana ANDOLJŠEK
4. E Klavdija PIKELJ GROBELNIK
Viktorija PIRŠ
4. F Žiga REPANŠEK
Tatjana CVRTILA LOŽAR
4. G Vesna FABJAN
Tanja PAVLINIČ
MT Valerija VLAŠIČ VILFAN Ines Žumer