Kolektiv GSŠRM

Učitelji
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
dr. Branislav Rauter
01 830 32 14
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Pavel Škoberne
mag. Mateja Zukanovič
01 830 32 24
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Simona Albiani
tajnica VIZ
01 830 32 11
Karmen Belina
administratorka
01 830 32 12
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Tanja Emberšič Benedejčič
računovodja
01 830 32 15
Cilka Kovačič
knjigovodja
01 830 32 15
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Suzana Andoljšek
ekonomski strokovni moduli
01 830 32 16
Ema Antončič
strokovni predmeti
01 830 32 13
Antonija Barba
nemščina, ustvarjalno izražanje
01 830 32 16
Renata Capuder Mermal
kemija, naravoslovje za otroke
01 830 32 16
Franci Kimovec
ekonomski strokovni moduli, pravo
01 830 32 16
Mojca Krevs
igre za otroke, varno in zdravo okolje
01 830 32 16
Klavdija Pikelj Grobelnik
ekonomski strokovni moduli, znakovno sporazumevanje z malčki
01 830 32 17
Viktorija Pirš
ekonomski strokovni moduli
01 830 32 16
Žan Potočnik
ekonomski strokovni moduli
01 830 32 16
Katarina Rudolf
psihologija, razvoj in učenje predšolskega otroka
01 830 32 16
Brigita Stele Kralj
nemščina, jezikovno izražanje otrok
01 830 32 16
Valerija Vlašič Vilfan
ekonomski strokovni moduli
01 830 32 16
Vitka Voljč
ekonomski strokovni moduli
01 830 32 16
Tatjana Zorman
slovenščina, kurikulum oddelka v vrtcu, pedagogika in pedagoški pristopi v predš. obdobju
01 830 32 16
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Sara Drolc
slovenščina
01 830 32 16
Vesna Fabjan
slovenščina
01 830 32 16
Nataša Hribar
slovenščina
01 830 32 16
Kristina Jamšek
slovenščina
01 830 32 16
Marjeta Kralj
zgodovina, slovenščina, ustvarjalno izražanje
01 830 32 16
Nataša Pavlović Cvrtila
slovenščina
01/830 32 16
Jana Pertot Tomažič
Slovenščina
01 830 32 16
Maja Šturm
slovenščina
01 830 32 16
Tanja Jana Žavbi
Slovenščina
01 830 32 16
Tatjana Zorman
slovenščina, kurikulum oddelka v vrtcu, pedagogika in pedagoški pristopi v predš. obdobju
01 830 32 16
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Katja Balantič
angleščina
01 830 32 16
Antonija Barba
nemščina, ustvarjalno izražanje
01 830 32 16
Tatjana Cvrtila Ložar
angleščina
01 830 32 16
Marija Gere
nemščina, ustvarjalno izražanje
01 830 32 16
Mateja Ilibašić
italijanščina, sociologija
01 830 32 16
Marta Janežič
angleščina, francoščina
01 830 32 16
Andreja Kušar
angleščina, nemščina
01 830 32 16
Milan Mandeljc
angleščina, ruščina
01 830 32 16
Brigita Stele Kralj
nemščina, jezikovno izražanje otrok
01 830 32 16
Marija Švraka
nemščina
01 830 32 16
Ines Žumer
angleščina
01 830 32 16
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Stanka Bergant
matematika
01 830 32 16
Dušan Kavka
matematika
01 830 32 16
Ksenija Krapš
matematika
01 830 32 16
Irja Mrak
matematika, matematika za otroke
01 830 32 16
Tanja Pavlinič
matematika
01 830 32 16
Josipina Pina Podobnik
matematika
01/830 32 16
Marta Zabret
matematika
01 830 32 16
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Nadja Blatnik
likovna umetnost, umetnostna zgodovina, slovenščina
01 830 32 16
Oliva Černeha
ustvarjalno izražanje, glasba
01 830 32 16
Rebeka Jerman
likovna umetnost, ustvarjalno izražanje
01 830 32 16
Daša Kepic
ustvarjalno izražanje
01 830 32 16
Sara Rustja Turniški
ustvarjalno izražanje, glasba, umetnost
01 830 32 16
Andrej Schlegel
likovna umetnost, ustvarjalno izražanje
01 830 32 16
Matic Smolnikar
ustvarjalno izražanje, umetnost
01 830 32 16
Katja Tominc
glasba
01 830 32 16
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Žan Grm
zgodovina
01 830 32 16
mag. Alenka Hladnik
filozofija, psihologija
01 830 32 16
Nina Jelić Bizjak
sociologija
01 830 32 16
mag. Stanislava Polajžer
geografija, zgodovina
01 830 32 16
Uršula Potočnik
geografija
01 830 32 16
Katarina Rudolf
psihologija, razvoj in učenje predšolskega otroka
01 830 32 16
Pavel Škoberne
psihologija, veščine sporazumevanja
01 830 32 16
mag. Sonja Trškan
geografija
01 830 32 16
Ožbej Vresnik
zgodovina
01 830 32 16
dr. Erika Zabret
psihologija
01 830 32 10
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Renata Capuder Mermal
kemija, naravoslovje za otroke
01 830 32 04
Gabi Dernulovec
kemija, kemija v našem vsakdanu
01 830 32 04
Cirila Jeras
biologija
01 830 32 29
Rafaela Kožlakar
kemija
01 830 32 04
Suzana Perhavec
fizika
01 830 32 16
Jana Resman
biologija
01 830 32 29
Marko Strehar
laborant fizike in kemije
01 830 32 02
Lojze Vrankar
fizika
01 830 32 16
Vera Vrhovnik
biologija
01 830 32 29
Majda Zabrič
laborantka biologije in kemije
01 830 32 29
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Gabrijela Gregorič
informatika, znakovno sporazumevanje z malčki, multimedija v poslovanju
01 830 32 16
Janez Klemenčič
informatika, multimedija v poslovanju, fizika
01 830 32 16
Vincenc Kušar
informatika, multimedija v poslovanju
01 830 32 26
Damjan Mlakar
vzdrževalec učne tehnologije
01 830 32 21
Maša Završnik
informatika
01 830 32 16
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Katja Balantič
knjižničarka
01 830 32 23
Mojca Krevs
knjižničarka
01 830 32 23
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Aleš Centa
športna vzgoja
01 830 32 22
Katarina Juhart
športna vzgoja, ustvarjalno izražanje – ples, šport za otroke
01 830 32 22
Matej Juhart
športna vzgoja
01 830 32 22
Alenka Lukan
športna vzgoja
01 830 32 22
Špela Petkovšek
športna vzgoja
01 830 32 22
Urša Podlesnik
športna vzgoja
01/830 32 22
Saša Repanšek
športna vzgoja
01 830 32 22
Rok Zore
športna vzgoja
01 830 32 22
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Karmen Belina
administratorka
01 830 32 12
Andreja Sabati Šuster
vodja izobraževanja odraslih
01 830 32 28
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Manca Marcelan
svetovalna delavka
01 830 32 13
dr. Erika Zabret
svetovalna delavka
01 830 32 10
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Pavel Škoberne
koordinator šolske prehrane
01 830 32 12
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Alenka Ambrož
ekonom/kuharica
01 830 32 19
Irma Jordan
kuharica
01/830 32 19
Primož Konjar
kuhinjski pomočnik/voznik
01 830 32 19
Matej Košir
vodja kuhinje
01 830 32 19
Klemen Lamberšek
kuhar
01 830 32 19
Denis Leš
voznik
01 830 32 19
Helena Majhenič
kuharica
01 830 32 19
Martina Močnik
kuharica
01 830 32 19
Ana Novak
kuhinjska pomočnica
01 830 32 19
Manca Ovniček
kuhinjska pomočnica
01 830 32 19
Danijela Pestotnik
kuharica
01 830 32 19
Nika Rems
kuharica
01 830 32 19
Anita Vidmar
kuharica
01 830 32 19
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Roman Gregorin
hišnik
01 830 32 20
ime in priimek
predmet
e-pošta
telefon
Hasiba Borić
čistilka
01 830 32 20