Razredniki

RAZREDNIKI IN NJIHOVI NAMESTNIKI v šolskem letu 2020/2021

 

oddelek RAZREDNIK NAMESTNIK
1. A Dušan KAVKA Stanislava ŽIDAN
1. B Sonja TRŠKAN Jana RESMAN
1. C Brigita STELE KRALJ Ines Žumer
1. Č Tatjana ZORMAN Cirila JERAS
1. D Gabi DRNULOVEC Nadja BLATNIK
1. E Klavdija PIKELJ GROBELNIK Stanislava POLAJŽER
1. F Maja ŠTURM Tatjana CVRTILA LOŽAR
1. G Vesna FABJAN Irja MRAK
2. A Lojze VRANKAR Dušan KAVKA
2. B Marija ŠVRAKA Cirila JERAS
2. C Milan MANDELJC Ožbej VRESNIK
2. Č Uršula DAČIĆ Suzana PERHAVEC
2. D Marija GERE Franci KIMOVEC
2. E Ksenija Krapš Vitka VOLJČ
2. F Barbara OGRIN Andreja KUŠAR
2. G Marjeta KRALJ Gabrijela GREGORIČ
3. A Rafaela KOŽLAKAR Lojze VRANKAR
3. B Renata CAPUDER MERMAL Nataša HRIBAR
3. C Tatjana CVRTILA LOŽAR Jana RESMAN
3. Č Ožbej VRESNIK Nadja BLATNIK
3. D Viktorija PIRŠ Vesna FABJAN
3. F Andreja KUŠAR Mateja ILIBAŠIĆ
3. G Irja MRAK Klavdija PIKELJ GROBELNIK
4. A Melita PREZELJ Antonija BARBA
4. B Katja BALANTIČ Marija ŠVRAKA
4. C Tanja PAVLINIČ Maja ŠTURM
4. Č Marta JANEŽIČ Marjeta KRALJ
4. D Suzana ANDOLJŠEK Marija GERE
4. F Alenka LUKAN Marta JANEŽIČ
4. G Katarina RUDOLF Mojca KREVS
MT Valerija VLAŠIČ VILFAN Ines Žumer