Urniki

Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 ŠVZ. MAT BIO SLO SLO
2 MAT ŠVZ. KEM GLA ZGO
3 ANG ZGO ANG LUM BIO
4 GEO *INF. SLO LUM ANG
5 NEM-N *INF. FIZ ŠVZ. MAT
6 KEM NEM-N NEM-N MAT FIZ
7 SLO GEO
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 ŠVZ. MAT BIO ANG
2 GLA ŠVZ. ITA. ANG ZGO
3 GEO BIO ZGO FIZ ITA.
4 MAT SLO SLO MAT LUM
5 KEM ITA. ANG ŠVZ. LUM
6 SLO *INF. FIZ GEO KEM
7 *INF. MAT SLO
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 KEM GLA ŠVZ. GLA
2 ZGO ANG NEM-N. ANG GEO
3 ANG MAT *INF. MAT NEM-N.
4 BIO KEM *INF. FIZ BIO
5 SLO NEM-N. MAT SLO ZGO
6 ŠVZ. GEO SLO LUM SLO
7 MAT ŠVZ. FIZ LUM
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 FIZ ŠVZ. BIO GEO
2 ANG BIO NEM-N. SLO ANG
3 GLA MAT *SLO MAT NEM-N.
4 GLA SLO KEM *INF. MAT
5 SLO NEM-N. GEO *INF. KEM
6 ŠVZ. ZGO MAT ZGO LUM
7 ŠVZ. ANG FIZ LUM
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 PPO UME *PPR.
2 ANG GEO UME NEM *PPR.
3 SGO SGO BIO SLO BIO
4 ZGO ANG SLO ŠVZ. PPO
5 SLO SLO ŠVZ. ZGO MAT
6 MAT NEM SGO ANG KEM
7 ŠVZ. MAT GEO KEM
Ura PON TOR SRE ČET PET
0 *USI-i.
1 *USI-i. *IGO UME-g KEM ANG
2 *USI-i. *IGO SLO *IKT. BIO
3 ANG KOV MAT *IKT. KEM
4 UME MAT GEO ŠVZ. SLO
5 UME GEO ŠVZ. MAT KOV
6 ZGO BIO ZGO SLO KOV
7 ŠVZ. SLO ANG
8 *USI-i
Ura PON TOR SRE ČET PET
0 USI-i
1 UME ZGO GEO *IGO USI-i.
2 UME *IKT. SLO *IGO USI-i.
3 GEO *IKT. MAT KOV USI-i.
4 SLO BIO KOV ŠVZ. KOV
5 KEM SLO ŠVZ. ANG BIO
6 ANG MAT ANG SLO UME-g
7 ŠVZ. KEM ZGO MAT
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 SLO ZGO ŠVZ. NEM-N
2 ANG PSI MAT MAT FIZ
3 ŠVZ. BIO PSI SLO ŠVZ.
4 BIO FIZ BIO KEM SLO
5 MAT MAT GEO FIZ ANG
6 SLO KEM NEM-N ANG ZGO
7 GEO NEM-N KEM
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 PSI KEM MAT ŠVZ.
2 KEM KEM ZGO NEM NEM
3 BIO FIZ SLO ANG SLO
4 ŠVZ. ZGO NEM BIO PSI
5 ANG SLO FIZ FIZ BIO
6 MAT MAT MAT ŠVZ. GEO
7 SLO GEO ANG
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 SLO ANG ITA. ŠVZ. BIO
2 NEM-N. ITA. BIO ANG SLO
3 ŠVZ. PSI SLO GEO ŠVZ.
4 KEM SLO PSI ITA. MAT
5 MAT FIZ ZGO SLO FIZ
6 GEO ZGO ANG MAT KEM
7 ANG MAT
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 ANG ANG ITA. MAT ŠVZ.
2 FIZ ITA. BIO SLO MAT
3 PSI SLO MAT ZGO FIZ
4 ŠVZ. MAT PSI ITA. SOC
5 GEO KEM FIL KEM ZGO
6 SLO PSI ANG ŠVZ. SLO
7 BIO GEO
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 PKO ANG NEM ANG NEM
2 MAT MAT SGO KNV ANG
3 SLO PKO-v. ŠMA ŠVZ. EPO
4 ŠMA-v. PKO-v. ŠVZ. MAT ŠVZ.
5 SGO BIO *MMP. SLO KNV
6 ZGO SLO *MMP. *PPO-v *PPO-v
7 EPO *MMP. *PPO-v *PPO-v
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 MAT ANG SLO
2 SLO BIO VES PRU VES
3 ANG *USI-g MAT ŠVZ. VES
4 GEO ZGO ŠVZ. USI-p ŠVZ.
5 USI-j ANG USI-l ZGO MAT
6 PRU *USI-i. GEO BIO
7 PRU *USI-i. SLO
8 *USI-i.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0 USI-i
1 ANG SLO
2 SLO ZGO GEO MAT SLO
3 GEO BIO USI-l ŠVZ. ZNS.
4 PRU *USI-g ŠVZ. ANG ŠVZ.
5 PRU USI-p MAT BIO ANG
6 USI-i/ZNS. MAT VES *USI-i. ZGO
7 PRU USI-j VES *USI-i. VES
8 ZNS. *USI-i.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 MAT ANG SOC *INFM. KEM
2 ŠVZ. MAT ŠVZ. *INFM. NEM.
3 SOC FIZ GEO FIZ ZGO
4 NEM. SLO ZGO MAT GEO
5 ANG KEM NEM. SLO SLO
6 BIO *UZGM. *FIZM. BIO ŠVZ.
7 SLO *UZGM. *FILM. ANG MAT
8 *MAT-vn.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 SLO NEM-N SLO *INFM. SOC
2 ŠVZ. ANG ŠVZ. *INFM. KEM
3 FIZ GEO BIO NEM-N SLO
4 ANG FIZ GEO KEM BIO
5 SOC MAT MAT MAT ANG
6 NEM-N *UZGM. *FIZM. SLO ŠVZ.
7 ZGO *UZGM. *FILM. ZGO MAT
8 *MAT-vn.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 SOC FIZ MAT *INFM. FIZ
2 BIO SLO GEO *INFM. NEM.
3 MAT ZGO ŠVZ. MAT ANG
4 NEM. ŠVZ. SLO BIO KEM
5 ANG ANG NEM. ZGO GEO
6 KEM *UZGM. *FIZM. SLO MAT
7 SLO *UZGM. *FILM. SOC ŠVZ.
8 *MAT-vn.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 BIO BIO MAT *INFM. ZGO
2 ŠVZ. SLO ŠVZ. *INFM. NEM.
3 FIZ ANG SLO KEM FIZ
4 NEM. GEO ANG SLO KEM
5 ANG MAT NEM. GEO MAT
6 SOC *UZGM. *FIZM. SOC ŠVZ.
7 ZGO *UZGM. *FILM. MAT SLO
8 *MAT-vn.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 MAT PPO PSI EPO PSI
2 MMP. ANG MAT SOC ŠVZ.
3 MMP. SLO SOC NEM EPO
4 MKN. SGO PPO-v./ANG ANG NEM
5 PPO-v. ŠVZ. MKN. PPO *MMP.
6 *SGO-v MKN. SLO SLO *MMP.
7 *SGO-v MKN-v. ANG MAT
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 ANG ŠVZ. EPO NEM MAT
2 EPO PSI NEM ŠVZ. SLO
3 MAT SOC SLO SOC *MMP.
4 MKN. PPO-v./ANG SGO PPO-v. *MMP.
5 *MMP. ANG MKN. ANG PPO
6 *MMP. MKN. MAT SLO *SGO-v
7 PPO MKN-v. KPO-v PSI *SGO-v
Ura PON TOR SRE ČET PET
0 *USI-i
1 *USI-l SOC PSI ANG
2 *USI-l SLO FIZ PRU ŠVZ.
3 USI-p RUO PRU ANG SLO
4 USI-p RUO DRO SLO PRU
5 USI-j ŠVZ. ANG SOC MAT
6 USI-j MAT *USI-i. MAT DRO
7 *USI-g PSI *USI-i. FIZ
8 *USI-i.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0 *USI-i
1 USI-p ŠVZ. *USI-i. USI-g SOC
2 USI-p RUO *USI-i. ŠVZ. ANG
3 USI-j SLO RUO MAT SLO
4 USI-j MAT MAT SLO DRO
5 USI-l PRU DRO PSI PSI
6 USI-l ANG SOC FIZ PRU
7 USI-i. ANG FIZ PRU
8 USI-i.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0 SLO
3 MAT NEM-N ZGO SLO ANG.
4 NEM-N MAT ANG SLO FIL
5 SLO SLO NEM-N FIL ŠVZ.
6 ANG ŠVZ. ŠVZ. *FIZM. MAT
7 *ZGOM./*INFM. ZGO MAT *FIZM.
9 *ANG-vn. *MAT-vn.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
3 FIL *SLO ANG FIL SLO
4 MAT *SLO MAT ANG MAT
5 NEM. ANG. SLO SLO ŠVZ.
6 ZGO ŠVZ. ŠVZ. *FIZM. ANG
7 *ZGOM./*INFM. MAT NEM. *FIZM. ZGO
9 *ANG-vn. *MAT-vn.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
3 SLO ANG. ŠVZ. NEM MAT
4 SLO ŠVZ. NEM SLO MAT
5 FIL SLO ZGO ANG ZGO
6 ANG NEM MAT *FIZM. ANG
7 *ZGOM./*INFM. MAT SLO *FIZM. ŠVZ.
9 *ANG-vn. *MAT-vn.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
3 MAT MAT ŠVZ. SLO
4 ANG ŠVZ. ANG ANG. ZGO
5 NEM. ZGO MAT MAT FIL
6 FIL SLO SLO *FIZM. MAT
7 *ZGOM./*INFM. ANG NEM. *FIZM. ŠVZ.
9 *ANG-vn. *MAT-vn.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 SLO SGO SLO
2 ANG FPO SLO EPO MAT
3 FPO ŠVZ. EPO-v. ANG PNEM
4 NTR. ANG EPO-v. PNEM PPR-v.
5 MAT SGO NTR. NTR-v. PPR-v.
6 TUR-v. *SGO-v PPR-v. SLO FPO
7 TUR-v. *SGO-v PPR-v. ŠVZ.
8 MAT-PM. ANG-PM
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
1 SLO FPO SLO
2 TUR-v. FPO NTR-v. SLO FPO
3 TUR-v. ŠVZ. PNEM PPR-v. ANG
4 NTR. SGO SLO PPR-v. MAT
5 PPR-v. FPO-v. NTR. ANG SGO
6 PPR-v. FPO-v. *SGO-v PNEM EPO
7 MAT ANG *SGO-v ŠVZ.
8 MAT-PM.
Ura PON TOR SRE ČET PET
0 *USI-i *USI-i USI-i
1 JIO USI-i. SLO PPP VZO
2 PPP USI-i. MAT *NAO ŠPO
3 VZO *NAO MAO VZO ANG
4 ANG SLO JIO RUO MAT-PM.
5 ŠVZ. RUO PPP MAT RU
6 SLO ANG ANG MAO RUO
7 ŠPO VZO ŠVZ. SLO
8 ŠPO *USI-i
Ura PON TOR SRE ČET PET
0 *USI-i.
1 SLO RUO USI-i. ŠPO
2 ANG *NAO PPP USI-i. RUO
3 PPP JIO SLO *NAO ŠPO
4 RUO SLO MAO MAT MAT-PM.
5 ŠVZ. PPP MAO JIO VZO
6 VZO VZO ANG ANG MAT
7 VZO MAT ŠVZ. SLO
8 ŠPO
9 ŠPO
Ura PON TOR SRE ČET PET
0
8 *SLO *GEO *ANG *GEO *MAT
9 *SLO *GEO *ANG *GEO *MAT
10 *SLO *ZGO *ANG *EKO *MAT
11 *MAT *ZGO *SLO *EKO *ANG
12 *MAT *ZGO *SLO *EKO *ANG
13 *MAT *ZGO *SLO *EKO *ANG