ERASMUS + Krakov, Poljska

ERASMUS + Krakov, Poljska

Dijaki 3. letnika ET so na praktično usposabljanje z Eramus+ odšli na Poljsko, v Krakov. Prvi teden so v podjetju Igrzyska Europesskie 2023 s.p. z.o.o. organizirali svoj dogodek. Organizirali so evropsko prvenstvo v odbojki za moške, ki se bo odvijal v Sloveniji. Dijaki so se razdelili po manjših skupinah in raziskovali različna področja logistike tekmovanja. Morali so rezervirati karte, načrtovati oblačila za prostovoljce, prenočišča za tekmovalce in prostovoljce, izbrati najprimernejšo hrano in pijačo. Na koncu so vse stroške sešteli skupaj. Tako so bolje spoznali potek organizacije in zahtevnost večjih dogodkov.

Predšolska vzgoja je prav tako na praksi na Poljskem. Prvi dan so se v vrtcu spoznavali s sistemom, s skupinami in številom otrok ter z zaposlenimi. Vodja vrtca je razkazala delovne prostore in razdelila urnike dela. Nekateri dijaki so delali dopoldan, drugi pa popoldan. Prostori v vrtcu so otrokom prijazni in v različnih barvah glede na starost skupin. Na Poljskem 1. 6.  praznujejo dan otroka (v poljščini dzień dzietcka), zato je dan prilagojen otrokovim željam (gledanje risank, poslikava obraza …). V vrtcih ni opaziti nobene uporabe kurikula v praksi, saj otroci skozi leto ne dosegajo nobenih posebnih ciljev, nalog in dosežkov. Čez dan imajo prosto igro in učne ure glasbe, judo ter angleščine, ki jih v Sloveniji ni.