Namenitev dela dohodnine za donacije za šolski sklad GSŠRM

Namenitev dela dohodnine za donacije za šolski sklad GSŠRM

Spoštovani,

 

vabimo vas, da do 0,3 % vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite za delovanje šolskega sklada Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik (v nadaljevanju GSŠRM), kije na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in izvedenih aktivnosti v preteklem šolskem letu uvrščen na seznam upravičencev za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2022.

 

Zaradi donacij, namenjenih od dohodnine, davčne zavezanke in zavezanci ne boste plačali večje dohodnine. Znesekje namreč prispevek, ki ga država od davka na dohodek namenja za organizacije splošno koristnega namena. Do konca tekočega leta se lahko odločite, komu in v kakšnem deležu boste prispevali del vaše dohodnine za tekoče leto in o tem obvestite davčno upravo. Če svoje odločitve iz prejšnjega leta ne boste spreminjali, vam ni treba storiti ničesar.

 

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev - nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti izjavnih sredstev, če se na ta način zagotavijajo enake možnosti.

 

V primeru, da se za donacijo odločite, smo za vas dopolnili obrazec FURS-a ("Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije") z že vnesenimi podatki upravičenca - imenom šolskega sklada ter davčno številko.

Davčni zavezanci lahko posameznemu upravičencu namenite od O,1 % do 1,0 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1,0 % dohodnine. Šolskemu skladu GSŠRM Kamnik lahko namenite največ 0,3%.

 

Kako šolskemu skladu GSŠRM Kamnik namenite del dohodnine? Imate dve možnosti:

 

  1. Izpolnite obrazec s svojimi podatki, v zahtevek pripišite % dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu GSŠRM Kamnik, obrazec natisnite in podpisanega odnesite ali pošljite na pristojni davčni urad. Obrazec lahko prinesete v tajništvo šole in ga bo davčnemu uradu posredovala šola.

 

  1. Preko sistema e-Davki

 

 

Vlogo lahko oddate kadarkoli, a če želite, da se prejemnika dela dohodnine za donacije upošteva že za letošnjo dohodnino, je potrebno vlogo oddati pravočasno, najkasneje do konca leta 2022, saj davčni urad upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. 12. 2022.

 

Vsem, ki boste namenili del dohodnine šolskemu skladu GSŠRM Kamnik, se najlepše zahvaljujemo.

 

dr. Branislav Rauter, ravnatelj šole

 

Obrazec za tiskanje

Prošnja: Namenitev dela dohodnine za donacije za šolski sklad GSŠRM