Obisk dr. Anje Zalta

Obisk dr. Anje Zalta

ISLAM IN MUSLIMANI V SLOVENIJI IN EU: od islamofobije do radikalizacije

V torek, 16. 2. 2021 se nam je pri uri družboslovja za otroke pridružila dr. Anja Zalta iz Filozofske fakultete v Ljubljani, ki nam je predavala o islamu in muslimanih v Sloveniji in EU.

Na začetku se nam je na kratko predstavila in povedala, da je sociologinja kulture in da se ukvarja s sociologijo religije ter primerjalno religiologijo. Povedala nam je, da je v sklopu svoje profesije in predvsem raziskovanj obiskala številne države, kjer je glavna vera Islam. Predavanje je začela z raznimi fotografijami, ki so prikazovale islamofobijo. V SSKJ je islamofobija opredeljena kot sovraštvo, odpor do islama in muslimanov. Gre za neutemeljen strah, ki se manifestira v različnih oblikah; posamezniki so žrtve diskriminacije, verbalnih napadov, nasilja ipd. Najbolj sta se nam vtisnili v spomin dve fotografiji, ki sta prikazovale zgoraj omenjeno islamofobijo. Na prvi sliki so bili navijači nogometnega kluba Maribor, ki so držali belo zastavo, kjer je bil upodobljen grb Ljubljane z ljubljanskim zmajem, ki sedi na džamiji. Predavateljica nas je opozorila, da avtorji le-tega niso bili samo sovražno razpoloženi do muslimanov, ampak tudi nevedni, ker tovrstna upodobljena džamija ne sodi v evropski kulturni prostor.


Na drugi sliki pa smo videli skrajno neprimerno dejanje, ko so na gradbišče Ljubljanske džamije odvrgli svinjske glave in kozarce napolnjene s svinjsko krvjo.

Med predavanjem smo imeli dijaki možnost zastavljanja vprašanj. Dr. Anja Zalta nam je na vprašanja z veseljem odgovorila in hkrati ¨razčistila¨ vse nejasnosti. Vprašanja so se nanašala na zakrivanje žensk, na obnašanje muslimanov v Evropskih državah, na kazensko odgovornost glede dejanja na gradbišču džamije v Ljubljani in na število muslimanskih prebivalcev v Republiki Sloveniji.

Naše mnenje glede predavanja je pozitivno. Veseli smo, da smo se predavanja lahko udeležili na Zoom-u, vendar smo mnenja, da bi bilo predavanje v živo še bolj uspešno. Predavanje se nam zdi koristno in bi mu lahko prisluhnil kdorkoli. Zdi se nam dobro, da se pogovarjamo tudi o drugih verah in kulturah, saj nam bo to novo pridobljeno znanje velikokrat v življenju ¨prišlo prav¨.

 

Fatlind Krasniqi, Matic Stele, Maja Zupančič, 3.F