Spolno nasilje in odnos družbe do tega pojava

Spolno nasilje in odnos družbe do tega pojava

V sredo, 3. 2. 2021 se nam je pri uri družboslovja za otroke pridružila dr. Jasna Podreka iz Filozofske fakultete v Ljubljani, ki nam je predavala o spolnem nasilju in intimno partnerskih umorih. V uvodnem delu nam je predstavila svoje delo ter obrazložila izbiro svojega poklica. Je aktivna zastopnica spolno zlorabljenih oseb, prav tako pa raziskuje vzroke in posledice na tem področju. Predavanje je pričela s prikazom igranega resničnega dogodka spolno zlorabljene osebe, na podlagi tega pa je gradila svoja spoznanja in raziskave. Podala nam je vpogled mišljenja storilcev nasilja, razkrila pa nam je tudi primere, s katerimi se je ukvarjala v svoji karieri. S pomočjo razlage primerov nam je na približan način objasnila reakcije žrtev, krivdo, s katero se spopadajo in posledice, s katerimi živijo. Pogovarjali smo se tudi o poteku sodnega postopka v Sloveniji in v primeru mednarodnega reševanja primera (storilec izven Slovenije).

Med predavanjem smo imeli dijaki možnost prostega govora, izražanja mnenj in zastavljanja vprašanj. Dr. Jasna Podreka nam je na ustrezen način podala odgovore na naša vprašanja ter dodatno razčistila vse nejasnosti.

        

Naše osebno mnenje je, da nam je bilo srečanje preko Zoom-a zelo všeč, vendar bi raje videli, da bi diskusija potekala v živo. Menimo, da je tovrstno predavanje koristno, zlasti mlajšim generacijam, saj tematika spada pod tabu temo in se o tem premalo govori. Dobro je, da so že mlajši osveščeni o problemih ne le v Sloveniji, temveč tudi po svetu.

Leja Kralj, Lucija Bergant, Tjaša Vugrinec, 3.G