Strukturiran tečaj Erasmus+ v Barceloni

Strukturiran tečaj Erasmus+ v Barceloni

V okviru individualnih mobilnosti učiteljev v projektu Erasmus+ sva se udeležila strukturiranega tečaja "Empowering Literacy and Critical Thinking Through Arts" (Opolnomočenje pismenosti in kritičnega mišljenja skozi umetnost). Tečaj je pripravila organizacija Interact.gr od 21. do 25. novembra 2022.
 

Izhodišče za pripravo so bila spoznanja dr. matematike in umetne inteligence Davida Perkinsa, ki je pomen umetnosti pri učenju 30 let odkrival v okviru projekta Harvard Project Zero. 
 

Teoretične temelje uporabe umetnosti kot stimulacije za raziskovanje in kritično razmišljanje je opisal brazilski filozof Paulo Freire v delu Pedagogika zatiranih. 
 

V štirih dneh smo se seznanili z različnimi pedagoškimi tehnikami, ki so se navezovale na različne veje umetnosti in so zahtevale aktivno sodelovanje. Primerne so za različne starostne skupine in predmetna področja. Pouk močno popestrijo in ga naredijo bolj učinkovitega.
 

En dan je bil namenjen ogledu muzejev, kot so Picasso, sodobne umetnosti Moco in prirodoslovnega. Ob strokovnem vodenju smo izbirali eksponate za kasnejšo vpeljavo v učno uro našega predmeta. 
 

V skupinah smo se vživljali v akterje znanih umetniških del in odigrali njihove vloge ter jih povezovali s strokovnimi spoznanji. 
 

Ostali udeleženci so prihajali iz Italije in Velike Britanije. Nekateri so imeli že precej izkušenj s tega področja, ki so jih delili z ostalimi. Midva sva predstavila naš šolski sistem in kulturo, zastopanost umetnosti in uporabo umetniških del pri naravoslovju. 
 

Bilo je intenzivno in zanimivo. Tečaj se je zaključil z željo po dodatnih tovrstnih znanjih in delitvi med sodelavce in dijake.
 

Galerija
 

Renata Capuder Mermal
 

Janez Klemenčič