Subvencionirana vozovnica za prevoz dijakov

Subvencionirana vozovnica za prevoz dijakov

Vlogo za subvencionirano vozovnico dijakov v javnem potniškem prometu lahko dijaki uredite pri prevozniku ali oddate elektronsko vlogo in izvedete spletni nakup na e-Upravi (več informacij na povezavi subvencionirana vozovnica).