Naše iskrice - 10. dan

Naše iskrice - 10. dan

10. decembra 1948  je bila v Parizu sprejeta splošna DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC, ki predstavlja skupen ideal vseh ljudstev in narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in posamezniki razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter zagotovili njihovo splošno priznanje in spoštovanje.

Deklaracija priznava vsakemu človeku enake in neodtujljive pravice, ne glede na barvo kože, spol, nacionalno ali etnično pripadnost, jezik, vero ali katero koli drugo osebno okoliščino.

Zaradi konfliktov, vojn, diskriminacije, ekonomskih razlogov, podnebnih sprememb itd. je svoboda ljudi še vedno ogrožena po vsem svetu, vsak dan je na tisoče ljudi prisiljeno v beg. V času epidemije, ki je zajela svet, je kratenje pravic ponekod še globje zarezalo v človeško dostojanstvo, izrazito se poslabšuje socialno-ekonomski položaj ranljivih družbenih skupin, v nasprotju s tem pa določene elite z represivnimi sredstvi povečujejo svojo moč. V ilustracijo  današnja vest iz medijev, da se bo v razvijajočih se državah lahko proti covidu-19 cepil le vsak deseti človek, ker bogate države cepivo kopičijo zase. 


 

V razmislek in ukrepanje prilagamo SPLOŠNO DEKLARACIJO ČLOVEKOVIH PRAVIC in poziv, da se dijaki vključite v letošnje PISANJE ZA PRAVICE v organizaciji Amnesty International:

 

Povezave:

PIŠEM ZA PRAVICE: https://www.amnesty.si/pisem-za-pravice-2020-vse-peticije

                                       https://www.amnesty.si/pisem-za-pravice-maraton

SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC:

https://www.varuh-rs.si/index.php?id=102