Obiskala sta nas ...

Obiskala sta nas ...

V Tednu vseživljenjskega učenja sta nas v okviru modula Varno in zdravo okolje, ki ga izvajamo v programu predšolske vzgoje, obiskala priznana strokovnjaka, policistka Alenka Markovc, vodja policijskega okoliša Kamnik in dr. Denis Baš, specialist pediatrije in predsednika sekcije za primarno pediatrijo Slovenije. Čeprav sta strokovnjaka s popolnoma različnih področij, bi bil naslov njunega predavanja lahko povsem enak: »Preventiva«. Policistka A. Markovc  je tako predavala o pomenu začetka učenja o prometni varnosti že v predšolskem obdobju, dr. Denis Baš pa je predaval o cepljenju, vrsti cepiv in pomenu cepljenja za celotno populacijo.

Oba gosta sta dijake pritegnila z nazornim, dinamičnim in sproščenim predavanjem. Lahko rečemo, da je prijetno srečanje potekalo v obojestransko zadovoljstvo. Strokovnjaka sta na mlade prenesla svoje bogato znanje in izkušnje, dijaki pa so še poglobili v šoli pridobljena znanja.

Mojca Krevs