Predmetni izpiti za 4. letnike

Na podlagi 23. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) in Sklepa o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2023/2024 (Uradni list RS, št. 572021) razpisujem:

 

                             predmetne   izpite

 

ČETRTEK, 23. 5. 2024

 

 

ANGLEŠČINA   pri prof. Katji  Balantič in prof. Milanu Mandeljcu

 

PISNI IZPITI: 23. 5. 2024, ob 8.40, v učilnici 58, nadzor prof. Zukanovič

 

USTNI IZPITI:

Datum

Ura

Učilnica

Izpraševalec

Predsednik

Član

 23. 5.

12.00

31

Balantič Katja

Mandeljc Milan

Lalovič Majda

23. 5.

12.30

31

Mandeljc Milan

Balantič Katja

Lalovič Majda

 

 

 

PPP  pri prof. Tatjani Zorman

PISNI IZPITI: 23. 5. 2024, ob 8.40, v učilnici 58, nadzor prof. Zukanovič

IZPITNA KOMISIJA:

Ocenjevalec

Predsednik

Član

Zorman Tatjana

Pavlović C. Nataša

Šturm Maja

 

 

 

SOCIOLOGIJA  pri prof. Nini Jelić Bizjak

 

PISNI IZPITI: 23. 5. 2024, ob 8.40, v učilnici 58, nadzor prof. Zukanovič

IZPITNA KOMISIJA:

Ocenjevalec

Predsednik

Član

Jelić Bizjak Nina

Rudolf Katarina

Zukanovič Mateja

 

 

 

Seznanitev z rezultati in možnost vpogleda testa bo v petek ob 11.00 pred zbornico.

 

PSIHOLOGIJA  pri prof. Katarini  Rudolf

 

PISNI IZPITI: 23. 5. 2024, ob 8.40, v učilnici 58, nadzor prof. Zukanovič

 

Ocenjevalec

Predsednik

Član

Rudolf Katarina

Jelić Bizjak Nina

Zukanovič Mateja

 

 

 

Seznanitev z rezultati in možnost vpogleda testa bo istega dne ob 11.00 pred zbornico.

 

 

 

PETEK, 24. 5. 2024

 

FIZIKA  pri prof. Alojziju Vrankarju

 

PISNI IZPITI: 24. 5. 2024, ob 8.40, v učilnici 84, nadzor prof. Zukanovič

 

USTNI IZPIT 

Datum:

Ura

učilnica

Izpraševalec

Predsednik

Član

24. 5.

12.00

76

Alojzij Vrankar

Perhavec Suzana

Lalovič Majda

 

 

 

 

 

MATEMATIKA pri prof. Dušanu Kavki, prof. Marti Zabret in prof. Irji Mrak

 

PISNI IZPITI: 24. 5. 2024, ob 8.40, v učilnici 84, nadzor prof. Zukanovič

 

USTNI IZPIT 

Datum

Ura

učilnica

Izpraševalec

Predsednik

Član

24. 5.

13.40

45

Kavka Dušan

Zabret Marta

Zukanovič Mateja

24. 5.

13.55

45

Zabret Marta

Kavka Dušan

Zukanovič Mateja

 

 

 

 

 

 

SLOVENŠČINA  pri prof. Maji Šturm

 

PISNI IZPITI: 24. 5. 2023, ob 8.40, v učilnici 84, nadzor prof. Zukanovič

 

USTNI IZPITI:

Datum

Ura

Učilnica

Izpraševalec

Predsednik

Član

24. 5.

11.10

51

Šturm Maja

Zorman Tatjana

Lalovič Majda

 

 

 

 

 

PONEDELJEK, 27. 5. 2024

 

KEMIJA  pri prof. Renati Capuder Mermal

 

PISNI IZPITI: 27. 5. 2023, ob 7.50, v učilnici 87, nadzor prof. Capuder

 

USTNI IZPITI:

Datum

Ura

Učilnica

Izpraševalec

Predsednik

Član

27. 5.

9.40

87

Capuder M. Renata

Kožlakar Rafaela

 In Dernulovec Gabi

Lalovič Majda

 

 

FILOZOFIJA   pri prof. Alenki Hladnik

 

USTNI IZPITI:

Datum

Ura

učilnica

Izpraševalec

Predsednik

Član

27. 5.

9.55

27

Hladnik Alenka

Fabjan Vesna

Zukanovič Mateja

 

 

 

 

RUO pri prof. Katarina Rudolf

 

PISNI IZPITI: 27. 5. 2023, ob 8.40, v učilnici 84, nadzor prof. Zukanovič

IZPITNA KOMISIJA:

Ocenjevalec

Predsednik

Član

Rudolf Katarina

Škoberne Pavel

Zukanovič Mateja

 

 

 

Seznanitev z rezultati in možnost vpogleda testa bo istega dne ob 11.00 pred zbornico.

 

GEOGRAFIJA  pri prof. Uršuli Potočnik

 

PISNI IZPITI: 27. 5. 2024, ob 8.40, v učilnici 84, nadzor prof. Zukanovič

IZPITNA KOMISIJA:

Ocenjevalec

Predsednik

Član

Potočnik Uršula

Grm Žan

Stanislava Polajžer

 

 

 

Seznanitev z rezultati in možnost vpogleda testa bo istega dne ob 11.00 pred zbornico.