Pisni in ustni izpit za nemško jezikovno diplomo DSD I

Pisni in ustni izpit za nemško jezikovno diplomo DSD I

Marec in april sta bila za naše dijake ter aktiv profesorjev nemškega jezika zelo pestra. Na šoli sta potekala pisni in ustni del izpita za nemško jezikovno diplomo DSD I, ki ga je v letošnjem šolskem letu opravljalo 20 dijakov in dijakinj tretjega in četrtega letnika gimnazije.

Priprave na izpit so potekale od začetka šolskega leta. Septembra smo se odpravili
na jezikovni tabor v Bohinj, kasneje pa so dijakinje in dijaki znanje utrjevali na rednih
tedenskih srečanjih pod mentorstvom prof. Žana Grma. Na srečanjih smo
nadgrajevali besedišče ter izpopolnjevali znanje slovnice, obenem pa smo se
seznanili s tipi nalog na pisnem izpitu, ki so ga dijaki opravljali 9. marca letos.
Ustni izpit je potekal 31. marca in 7. aprila. Pri pripravi na ta del izpita sta intenzivno
sodelovali tudi prof. Marija Gere in prof. Marija Švraka, ki sta bili tudi spraševalki na
ustnem izpitu. Začne se s pogovorom o vsakdanjih temah in nadaljuje s
predstavitvijo izbrane teme. Dijaki se v tem drugem delu vedno izkažejo z dobršno
mero izvirnosti in pripravijo odlične predstavitve, zato je ta del izpita vedno zabaven
in avtentičen. Tudi letos ni bilo nič drugače. Izpitna komisija je lahko spoznala širok
spekter knjig, ki jih berejo dijaki, dobila priporočila za dobro kolo ali potovanje in
spoznala celo osnove »tai chi-ja«, športnega plezanja in kvačkanja. Pozabiti ne
smemo tudi na predstavitev folklore, glasbenih skupin in dobre ter sladke kulinarike.
Sedaj le še čakamo na rezultate. Nadejamo se in verjamemo, da bodo odlični.
Zapisal: Žan Grm, prof. zgodovine in nemščine

Galerija – Pisni in ustni izpit za nemško jezikovno diplomo DSD I

Pisni in ustni izpit za nemško jezikovno diplomo DSD I
Pisni in ustni izpit za nemško jezikovno diplomo DSD I
Na galerijo »