Skupaj za zeleni planet

Skupaj za zeleni planet

2. mednarodna videokonferenca Erasmus+
 

Narava nas v dani situaciji že opominja, da moramo na naš planet pogledati skozi drugačne oči, da bodo mladi in naslednji rodovi še lahko občudovali ta naš modro zeleni planet.
48 zavzetih dijakov naše šole in partnerskih šol iz Romunije, Portugalske in Turčije se je skupaj z mentorji ponovno srečalo 18. marca 2021 ob 18. uri preko videokonference.

Če smo se na prvem srečanju še spoznavali med seboj in seznanjali z delom projekta, so tokrat dijaki v prvem delu predstavili njihov pogled na sodelujoče šole, nato pa so nam predstavili pravo raziskovalno delo s področja analize pitne vode.

Za predstavitve šol smo oblikovali 4 skupine z dvema dijakoma iz vsake države, ki so samostojno v enem tednu druženja in sodelovanja na daljavo pripravili predstavitev izbrane šole. Predstavitve šol so bile res edinstvene, ker so šole opisali tuji dijaki preko njihovih ugotovitev na podlagi analize informacij dostopnih na spletni strani in družabnih omrežjih. Tako smo vsi dobili vpogled v to, kako na partnerskih šolah poteka pouk, za katere programe izobražujejo in predvsem, kaj so njihove posebnosti. V zvezi z našo šolo jih je še posebej pritegnilo dejstvo, da se ob vstopu preobuvamo v copate.
 

Drugi del pa je bila čisto prava raziskovalna konferenca. Dijaki so predstavili različne teme, ki smo jih predhodno določili mentorji.

Tako so portugalski dijaki predstavili kemijske parametre in metode za analizo pitne vode, naša dijakinja pa biološke in fizikalne parametre in metode za analizo pitne vode. 

Romunski dijaki so najprej predstavili video, kako so v sklopu pouka izvedli laboratorijsko analizo različnih vrst pitne vode.

Nato pa so 3 skupine romunskih dijakov predstavile, kako so s pomočjo računalniškega programa in vmesnika Arduino sestavili senzorje za izvajanje različnih meritev v vodi in zraku.

Turška dijaka sta nam predstavila, kako je v Istanbulu poskrbljeno za pitno vodo, saj morajo dnevno zagotoviti kar 1 milijon kubičnih metrov pitne vode za skoraj 16 milijonov ljudi.

Vsi, tako mentorji kot dijaki, smo bili navdušeni nad izvedbo konference in predstavitvami. Dijaki so se res potrudili in profesionalno izpeljali vse predstavitve v angleščini in kljub dveurni konferenci z zahtevno vsebino aktivno sodelovali pri poročanju.

Še ena zanimivost: štiri šole iz različnih držav, ki je vsaka v svojem časovnem pasu, smo spletle posebno vez, ki upamo, da bo ostala kljub delu preko spleta, saj nam situacija verjetno ne bo omogočila, da bi se v živo videli na Portugalskem. Torej tudi v prihodnje bomo nadaljevali z našimi video srečanji.
 

Gabi Dernulovec