YPAC - Dan 3, zadnji dan priprav

YPAC - Dan 3, zadnji dan priprav

Drugi delovni dan se je začel z govorom Jensa Weberja, profesorja na gimnaziji Trogen in glavnega organizatorja YPAC-a, o tem, kako napisati dober govor. Omenil je sedem pomembnih korakov, ki jih je treba upoštevati med pripravami na govor, segajo pa od poznavanja in načrtovanja svojega govora do premikanja in samozavesti na odru.

Zgodaj zjutraj smo odigrali tudi igro, namenjeno predsednikom naših komitejev. Prosto so morali govoriti na temo, ki jim je bila podana s strani švicarskega predsedstva. Predsedniki komitejev so se odlično odrezali, čeprav so morali svoje govore improvizirati. Predsedstvo jim je nalogo še oteževalo z unikatnimi vprašanji, kot na primer - kaj storiti, če se profesor spremeni v mačka, ali zakaj so sončni zahodi pomembni za razvoj človeštva. Kljub temu so se vsi odlično odrezali in težko je bilo izbrati zmagovalca.

Med odmori so morali tudi naši profesorji odigrati igro, v kateri so morali razložiti besede, ki jim jih je dalo švicarsko predsedstvo, ne da bi besedo dejansko izgovorili. Odlično so se odrezali in ustvarili zabaven odmor tudi za delegate.

Drugi delovni dan je potekal tudi World Cafe, ko so vsi delegati lahko prisluhnili mnenjem strokovnjakov o njihovih postulacijah. Dobili smo konkretna mnenja, ideje in predstavo, na kakšne kritike lahko naletimo na generalni skupščini.

Nastalo je 12 postulatov, trije iz vsakega komiteja, ki se vrtijo okoli osrednje teme otrokovih pravic v alpski regiji. Prvi komite je ustvaril tri postulate na temo osebnostnega razvoja in izobrazbe otrok. Prvi postulat se zavzema za vključevanje otrok različnih starostnih in družbenih skupin v šolah, drugi se osredotoča na relevantnost predmetov in sposobnost prilagajanja šol na situacije, kot je Covid-19, tretji pa si želi zmanjšati stres in vliti dodatno motivacijo za šolskimi klopmi.

Osrednja tema drugega komiteja je zdravje in dobro počutje otrok v alpski regiji. Prvi postulat se ukvarja z mentalnim zdravjem, drugi želi ustvariti platformo za čustveno obremenjene otroke, tretji pa si želi uveljaviti možnost, da ima otrok pravico uveljaviti mnenje glede svojega zdravja in biti obveščen  njegovih pravicah in trenutnem stanju.

Tretji komite je na podlagi teme svobode izražanja in sodelovanja, ustvaril tri postulate, in sicer se prvi ukvarja z neupoštevanjem otrok pri političnih odločitvah, drugi želi ustvariti varen prostor za različne skupine vrstnikov. tretji pa se zavzema za izvajanje političnih dejavnosti v šolskem programu.

Zadnji komite želi s svojim prvim in drugim postulatom vključiti otroke s posebnimi potrebami  in pripadnike LGBT+ skupnosti v družbo, s tretjim pa želi otrokom zagotoviti svobodo do izbire religije.

Ker je imela večina komitejev svoje postulate že napisane, je bil delovni dan posvečen njihovemu popravljanju, pregledovanju in dopolnjevanju. Poleg tega je potekala še priprava otvoritvenih in zaključnih govorov, veliko komitejev pa se je pripravljalo na zasedanje v generalni skupščini, tako da so se poskušali pripraviti na komentarje in vprašanja, ki bi želela spodbijati njihove postulacije.

 

Predhodni prispevki o YPAC 2021: Začetek tedna YPAC in otvoritvena slovesnost
  - YPAC - prvi dan na delu

Galerija – YPAC 2021

YPAC - Dan 3, zadnji dan priprav
YPAC - Dan 3, zadnji dan priprav
Na galerijo »