Dan v laboratoriju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

Dan v laboratoriju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

Dan v laboratoriju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

Slovenija je 4. država na svetu, ki izvaja Teens ̔Lab, kemijski projekt za dijake pod okriljem BASF, naša šola pa ena petih v Sloveniji, ki se mu je lahko pridružila.

Tako se je skupina dijakov iz 2. A in 2. B v sredo, 11. septembra, v laboratorijih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani udeležila celodnevne izredno zanimive delavnice. Vodili so jo študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Pedagoške fakultete in Fakultete za farmacijo, ki tako svoje znanje in entuziazem predajajo naprej mlajšim generacijam. Dijaki so izvajali eksperiment Labirint snovi, v katerem so spoznavali 16 neznanih snovi. Izvedli so 8 poskusov: fermentacija, plamenske reakcije, ugotavljanje videza, določanje gostote snovi, Benediktov test, topnost snovi v vodi, določanje pH vrednosti in izdelava stiropornih krogel. S pomočjo rezultatov, ki so jih pridobili s poskusi, so lahko na koncu delavnice točno določili, katere snovi so analizirali.

Delo v "pravih" laboratorijih je bilo za dijake izredno zanimivo in poučno, zdaj si lažje predstavljajo, kako deluje kemija, ko ni več samo učna snov za oceno J