DSD jezikovni tabor 2021

DSD jezikovni tabor 2021

Mark Twain je nekoč zapisal, da se človek lahko nauči angleščine v tridesetih urah, francoščine v tridesetih dneh, za nemščino pa bi si moral vzeti vsaj trideset let. Po njegovo bi nemščina lahko celo izumrla, saj naj bi imeli le mrtvi dovolj časa, da se je naučijo. Naši dijaki so se pogumno (in uspešno) zoperstavili takšnemu razmišljanju.

V petek, 24. septembra 2021, se je 31 dijakov naše šole odpravilo v Center šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj, kjer so se intenzivno pripravljali na izpit za pridobitev nemške jezikovne diplome DSD I in II. Na poti smo jih spremljali profesorice Brigita Stele Kralj, Marija Gere, Marija Švraka, Antonija Barba ter profesor Žan Grm.

Naše nemško popotovanje smo pričeli v petek, 24. septembra, ob 12.00, slabih 90 minut kasneje pa smo skozi avtobusna okna že opazovali Bohinjsko jezero. Po kosilu in krajšem odmoru za osvežitev smo pričeli z delom. Dijaki so bili razdeljeni v skupine, nato pa so pri posamezni profesorici oz. profesorju urili različne kompetence na pisnem in govornem področju. Po intenzivnih vajah nas je čakala večerja, po njej pa smo še za dve uri nadaljevali z delom.

Delovna vnema nas je spremljala tudi v soboto, saj smo se v učilnicah nahajali skoraj cel dan. Vmes so imeli dijaki tudi nekaj prostega časa, ki so ga lahko izkoristili za poljubne aktivnosti, predvsem sprehod k jezeru. Ne glede na to, kako vabljiva in prijetno ohlajena je bila jezerska voda, v strokovnem aktivu nismo zbrali poguma za skok v vodo.

V nedeljo smo po zajtrku zaključili z delovnim vikendom in se polni lepih vtisov in znanja vrnili v Kamnik. Z intenzivnim delom bomo nadaljevali tudi po prihodu v šolo, dokler ne bo prišel jezikovni »dan D«: dijaki, ki bodo opravljali izpit na stopnji DSD II, se bodo s preizkusom srečali že v novembru, medtem ko dijake, ki bodo opravljali izpit na stopnji DSD I, pisni del izpita čaka v mesecu marcu prihodnje leto.

V strokovnem aktivu za nemščino lahko mirno rečemo, da se z Markom Twainom in njegovo izjavo o nemogoči nemščini ne strinjamo. Dokaz za to so naši dijaki, ki so pokazali veliko mero odgovornosti, vestnosti, predvsem pa dobre osnove znanja nemščine. Kdo ve, mogoče pa bi Mark Twain spremenil svoje stališče, če bi se skupaj z nami odpravil na jezikovni tabor.

Zapisal: Žan Grm, prof. nemščine in zgodovine

Galerija – DSD jezikovni tabor 2021

DSD jezikovni tabor 2021
DSD jezikovni tabor 2021
Na galerijo »