Kljub izrednim razmeram izredni rezultati naših maturantov

Kljub izrednim razmeram izredni rezultati naših maturantov

V spomladanskem izpitnem roku je k poklicni maturi pristopilo 88 kandidatov, med njimi je bilo 6 udeležencev izobraževanja odraslih. Po skoraj dveh letih šolskega bivanja v izrednih razmerah - na daljavo, malo v šoli, malo doma in vseskozi pod posebnimi pogoji, so naši dijaki dokazali, da so res izjemni. Poklicno maturo so opravili 100 %.
 

Tudi uspeh je bil izjemen – 15 zlatih maturantk, od tega 6 diamantnih. Glede na število dijakov, ki so letos opravljali poklicno maturo, je to najvišji odstotek zlatnikov doslej. Spričevalo s pohvalo za izjemen splošni uspeh prejmejo: Leja Budja, Lana Lunder, Katja Šarlija in Špela Žibert iz programa predšolska vzgoja ter Nastja Bizjak in Karin Trunkelj iz programa ekonomski tehnik za doseženih vseh 23 možnih točk, za 22 točk pa še Marcela Jamšek in Tea Rebernak iz programa ekonomski tehnik ter Ana Marija Burja, Nika Bartulac, Tjaša Horvat, Naja Hribar, Anja Marolt, Urška Sovinšek in Manca Tominšek iz programa predšolska vzgoja
 

Povprečna skupna ocena dijakov obeh programov je prav dobro. Povprečno število doseženih točk dijakov obeh programov na poklicni maturi je skoraj 18. Dijaki programa ekonomski tehnik so letos strokovni predmet prvič opravljali v eksterni obliki in tudi ti rezultati so bili celo boljši kot tisti, ki so jih dobivale prejšnje generacije, za katere smo izpit pripravljali sami.
 

Izredno ponosni smo na vse naše diamantne, zlate, srebrne, bronaste, zadovoljne in uspešne dijakinje in dijake. Čestitke tudi razrednikom in vsem profesorjem, ki so dihali z dijaki v rednih in izrednih razmerah.
 

Galerija s podelitve spričeval