Uspešna Evropa v šoli 2022

Uspešna Evropa v šoli 2022

Pod drevesom na sliki sta Matic Benda 2.Č in Tjaša Kovačič 3.F, letošnja nagrajenca natečaja Evropa v šoli. Matic se je kot prvi majster v dolgih letih sodelovanja uvrstil med nagrajence na fotografskem natečaju. Za delo Pijem pri izviru pod mentorstvom Janeza Klemenčiča je osvojil 2. mesto na državni ravni. Tjaša je prva majstrica z nagrado na literarnem razpisu. Pod mentorstvom Marjete Kralj je ustvarila likovno pesnitev Moje solze niso več bistre in zasedla 3. mesto. Podelitev privlačnih nagrad je letos potekala drugače kot prejšnja leta v zavarovanem naravnem parku Rakov Škocjan v okviru strokovno vodenega izleta. Tema letošnjega natečaja z naslovom Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja je zasledovala 6. trajnostni cilj Evropske unije - čista voda in sanitarna ureditev. 
 

Na državo raven so se poleg opisanih ob skrbni spodbudi mentoric uvrstila še naslednja dela:
 

Literarni:
Manca Dobnikar 3.G: V reki (Marjeta Kralj)
Lea Erjavec Dobovšek 3.G: Vodna zmešnjava (Marjeta Kralj)
Aljaž Zorc 2.Č: Brez modre ni zelene (Andreja Sabati Šuster)
 

Likovni:
Neža Strehar 4.A: Modra oživlja (Andreja Sabati Šuster)
 

Vsem vpletenim čestitamo!


Galerija